Khách hàng doanh nghiệp
Cho vay theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP
(Cập nhật lúc 16:35 ngày 23/9/2013)
Sản phẩm "Cho vay theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP" của Agribank dành cho khách hàng doanh nghiệp/ hợp tác xã có nhu cầu sử dụng vốn vay cho chi phí sản xuất, kinh doanh.
Đặc tính của sản phẩm:
 
-    Loại tiền vay: VND.
 
-    Thời gian cho vay: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
 
-    Vốn tự có: khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 10% tổng nhu cầu vốn vay ngăn hạn và 20% tổng nhu cầu vốn vay trung dài hạn.
 
-    Phương thức cho vay: cho vay từng lần hoặc hạn mức theo nhu cầu khách hàng.
 
-    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.
 
-    Trả trước hạn: lãi tính trả từ ngày vay đến ngày trả nợ; số phí trả trước hạn quy định ghi trong thỏa thuận hợp đồng.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818