Khách hàng doanh nghiệp
Cho vay để trả nợ nước ngoài trước hạn
(Cập nhật lúc 16:39 ngày 23/9/2013)
Agribank cung cấp sản phẩm "Cho vay để trả nợ nước ngoài trước hạn" cho khách hàng doanh nghiệp/ hợp tác xã.
Đặc tính của sản phẩm:
 
-    Loại tiền vay: ngoại tệ.
 
-    Thời gian cho vay: trung hạn, dài hạn.
 
-    Mức cho vay: khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 25% tổng nhu cầu vốn vay.
 
-    Giải ngân: một lần chuyển trả nợ vay nước ngoài.
 
-    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.
 
-    Trả trước hạn: lãi tính trả từ ngày vay đến ngày trả nợ; số phí trả trước hạn quy định ghi trong thỏa thuận hợp đồng.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818