Định chế tài chính
Hợp tác với các Định chế tài chính cung cấp sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế cho khách hàng của các Định chế tài chính
(Cập nhật lúc 11:17 ngày 23/5/2018)
- Nhờ thu chứng từ:
    + Nhờ Ngân hàng nước ngoài thu hộ tiền hàng bộ chứng từ xuất khẩu của khách hàng của Agribank.
    + Nhận thu hộ chứng từ của ngân hàng nước ngoài gửi đến nhờ thu.
    - Tín dụng chứng từ (L/C):
    + L/C Xuất khẩu:
        . Thông báo L/C
        . Thông báo sửa đổi L/C
        . Xác nhận L/C
        . Chiết khấu L/C
    + L/C Nhập khẩu:
        . Phát hành L/C, sửa đổi L/C
        . Thanh toán chứng từ theo L/C trả ngay
        . Thanh toán chứng từ theo L/C trả chậm
        . Ký hậu vận đơn/Ủy quyền, bảo lãnh nhận hàng theo L/C
        . Thư tín dụng dự phòng

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818