Khách hàng doanh nghiệp
L/C nhập khẩu theo Chương trình GSM – 102 và Eximbank Mỹ
(Cập nhật lúc 14:5 ngày 13/6/2018)
GSM-102 là Chương trình của Bộ Nông nghiệp Mỹ, theo đó, Bên nhập khẩu sẽ được vay lại từ Agribank hoặc được Agribank hỗ trợ để trực tiếp sử dụng nguồn vốn tài trợ thương mại từ các Ngân hàng Mỹ được phép phục vụ cho nhập khẩu hàng nông sản Mỹ trên cơ sở bảo lãnh của CCC (Commodity Credit Corporation – Đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ phụ trách các khoản bảo lãnh tín dụng tài trợ thương mại cho các giao dịch xuất khẩu hàng nông sản Mỹ).
    Eximbank Mỹ là Chương trình của Ngân hàng Eximbank Mỹ, theo đó, Bên nhập khẩu sẽ được vay lại từ Agribank hoặc được Agribank hỗ trợ để trực tiếp sử dụng nguồn vốn tài trợ thương mại từ các Ngân hàng Mỹ được phép phục vụ cho nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ từ Mỹ trên cơ sở bảo lãnh của Eximbank.
    Tiện ích dịch vụ: Doanh nghiệp được Agribank cho vay lại hoặc được Agribank hỗ trợ để trực tiếp sử dụng nguồn vốn tài trợ thương mại từ Chương trình GSM-102 và Eximbank Mỹ.
    Hồ sơ/Thủ tục:
    + Yêu cầu mở L/C không hủy ngang (theo mẫu của Agribank);
    + Bản sao hợp đồng ngoại thương hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (gọi chung là hợp đồng ngoại thương);
    + Giấy phép của Bộ, Ngành liên quan theo quy định quản lý xuất nhập khẩu từng thời kỳ của nhà nước (đối với mặt hàng nhập khẩu có điều kiện);
    + Hợp đồng bảo hiểm hoặc chứng nhận bảo hiểm (nếu cần);
    + Hợp đồng mua bán ngoại tệ: 02 bản chính (theo mẫu của Agribank, nếu cần).
    + Các giấy tờ chứng minh đảm bảo nguồn vốn thanh toán.
    + Giấy tờ chứng minh đã có Số phê duyệt bảo lãnh của CCC do Bên xuất khẩu gửi cho Bên nhập khẩu (Đối với Chương trình GSM-102).
    + Đồng tiền mở và thanh toán L/C: Đô la Mỹ (USD).
    Liên hệ: Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chi nhánh Agribank gần nhất hoặc gọi điện tới đường dây nóng hỗ trợ khách hàng của Agribank để biết thêm chi tiết: 1900558818.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818