Agribank AMC đăng tải thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

02/07/2020

1. Tài sản cần bán đấu giá:

- Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Giấy chứng nhận hồ sơ gốc số vào sổ cấp giấy 91/2003 do UBND Quận 9, TP.HCM cấp ngày 24/01/2003, cập nhật thay đổi ngày 26/12/2018.

- Quyền sử dụng đất: Thửa đất số: một phần thửa 180, Tờ bản đồ số 06 BĐC xã Phú Hữu; Địa chỉ thửa đất: số 125 Ấp Tân Điền B, phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM; Diện tích: 514,9m2; Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Tài sản gắn liền với đất: nhà cấp 4. Diện tích xây dựng: 182,5m2

+ Kết cấu chủ yếu: Tường xây, mái tôn; Số tầng: 1; Năm xây dựng: 2003.

- Giấy tờ pháp lý: Giấy chứng nhận hồ sơ gốc số vào sổ cấp giấy 91/2003 do UBND Quận 9, TP.HCM cấp ngày 24/01/2003, cập nhật thay đổi ngày 26/12/2018.

2. Giá khởi điểm và hình thức, phương thức đấu giá tài sản:

- Bằng số: 21.000.000.000 đồng.

- Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ đồng.

(*) Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Hình thức và phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.

3. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:

a.    Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp);

b.    Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c.    Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá.

d.    Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

e.    Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

f.    Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá trong trường hợp Agribank Chi nhánh Tân Phú/Agribank AMC LTD yêu cầu, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá.

4. Hồ sơ gồm có:

-    Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

-    Bản mô tả năng lực kinh nghiệm

-    Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá

-    Phương án đấu giá tài sản.

5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

-    Thời hạn:
    + Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.
    + Kết thúc: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tin trên Website của AMC/Agribank.

-    Địa điểm: Agribank AMC LTD, địa chỉ số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

-    Điện thoại : 028 – 39153332 (DĐ: 0938944525)    Fax: 028 – 39153323.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi