Agribank AMC đăng thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 497

13/04/2022

1. Tài sản đấu giá

1.1. Tài sản 1:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất diện tích 493,7 m2 tại thửa đất số 641, tờ bản đồ số 44; địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM. Hình thức sử dụng đất: sử dụng riêng; Mục đích sử dụng đất: Đất ở 476,5 m2, đất trồng cây lâu năm 17,2m2; Thời gian sử dụng đất: Đất ở: Lâu dài, đất trồng cây lâu năm: 10/05/2061; Nguồn gốc: Nhà nước giao đất.

Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 852931 do UBND Quận 9 TP. HCM cấp ngày 14/11/2017; số vào sổ CH 06402 do ông (bà) Lê Trọng Đại đứng tên.

1.2. Tài sản 2:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất diện tích 497,5m2 tại thửa đất số 642, tờ bản đồ số 44; địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM. Hình thức sử dụng đất: sử dụng riêng; Mục đích sử dụng đất: Đất ở 479,2m2, đất trồng cây lâu năm 18,3m2; Thời gian sử dụng đất: Đất ở: Lâu dài, đất trồng cây lâu năm: 10/05/2061; Nguồn gốc: Nhà nước giao đất.

Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 852931 do UBND Quận 9 TP. HCM cấp ngày 14/11/2017; số vào sổ CH 06402 do ông (bà) Lê Trọng Đại đứng tên.

1.3. Tài sản 3:

Tài sản đấu giá: Công trình xây dựng trên đất không có giấy chứng nhận quyền sở hữu, tọa lạc trên thửa đất tại thửa đất số 641 và 642, tờ bản đồ số 44; địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM (Nay là Thành phố Thủ Đức). Diện tích sử dụng 3.525,53 m2.

Giấy tờ về tài sản: Không có giấy chứng nhận.

2. Giá khởi điểm, hình thức và phương thức bán đấu giá:

2.1. Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức đấu giá trả lên. Tài sản được bán theo nguyên trạng, bán một lần toàn bộ các tài sản nêu trên theo thủ tục đấu giá thông thường, không bán riêng từng tài sản.

2.2. Giá khởi điểm đấu giá các tài sản là: 96.761.949.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi sáu tỷ bảy trăm sáu mươi mốt triệu chín trăm bốn mươi chín ngàn đồng) trong đó:

STT

Tài sản

Giá khởi điểm

1

Quyền sử dụng đất diện tích 493,7 m2 tại thửa đất số 641, tờ bản đồ số 44; địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM.

35.026.454.000

2

Quyền sử dụng đất diện tích 497,5m2 tại thửa đất số 642, tờ bản đồ số 44; địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM.

35.294.020.000

3

Công trình xây dựng trên đất không có giấy chứng nhận quyền sở hữu, tọa lạc trên thửa đất tại thửa đất số 641 và 642, tờ bản đồ số 44; địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM.

26.441.475.000

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, thuế GTGT trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

Tiền đặt trước: 9.676.194.900 đồng tương đương 10% tổng giá khởi điểm các tài sản đấu giá.

Bước giá: 100.000.000 đồng cho 03 tài sản. Bước giá cụ thể của từng tài sản tương đương tỷ lệ giá khởi điểm của từng tài sản

2.3. Phương thức thanh toán: thanh toán 01 lần hoặc theo quy định về thanh toán của Agribank

3. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá:

Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá tài sản phù hợp quy định pháp luật, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:

a) Về cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng; có phòng đấu giá phù hợp, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

b) Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c) Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;

d) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp công bố tại thời điểm nộp hồ sơ;

e) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 108/2020/TT-BTC, ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

f) Phải mở tài khoản tại Agribank trước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá;

g) Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba trường hợp Chi nhánh/Agribank AMC LTD xác định cần thiết, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho bên mua tài sản đấu giá.

4. Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp kèm mô tả năng lực, kinh nghiệm.

Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng báo, các chi phí khác theo quy định pháp luật và phương án đấu giá.

5. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ.

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện nơi gửi)

Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.

Kết thúc: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Agribank/Agribank AMC LTD đăng công khai thông tin lựa chọn doanh nghiệp đấu giá trên website của Agribank/ Agribank AMC LTD và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản.

Địa điểm: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Đầu mối liên hệ: Ông Trần Quang Thụ (Điện thoại : 0904.877.317)

Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi