Hội nghị Tổng kết chuyên đề Tài chính kế toán, Quản lý đầu tư nội ngành, Quản lý rủi ro tín dụng và Quản lý nợ có vấn đề

30/05/2024

Ngày 22 và 23/5/2024, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết chuyên đề Tài chính kế toán, Quản lý đầu tư nội ngành, Quản lý rủi ro tín dụng và Quản lý nợ có vấn đề trong toàn hệ thống. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở chính tại Hà Nội và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trong toàn hệ thống.

Hội nghị có tham dự của đồng chí Phạm Toàn Vượng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Agribank; Các đồng chí Thành viên Hội đồng Thành viên, Phó Tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Đại diện Ban Kiểm soát, Trưởng Kiểm toán nội bộ, Đại diện Công đoàn Agribank; Lãnh đạo các Uỷ ban và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Agribank; Lãnh đạo các Ban, Trung tâm, Đơn vị sự nghiệp tại Trụ sở chính; Giám đốc, trưởng phòng Kế toán các Trung tâm; Chánh văn phòng, Trưởng phòng Kế toán tài chính, Trưởng phòng Quản trị Văn phòng Trụ sở chính; Giám đốc, trưởng phòng kế toán, trưởng phòng tổng hợp các đơn vị sự nghiệp; Giám đốc, trưởng các phòng: Khách hàng doanh nghiệp, Khách hàng cá nhân, Kế hoạch và Quản lý rủi ro, Kế toán và ngân quỹ, Tổng hợp tại các chi nhánh trong toàn hệ thống.

Đ/c Phạm Toàn Vượng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Agribank phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Toàn Vượng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Agribank ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo cùng đội ngũ cán bộ làm công tác kế toán, tài chính, quản lý đầu tư nội ngành, quản lý rủi ro tín dụng và quản lý nợ có vấn đề trong việc thích ứng với tình hình mới, chủ động sử dụng kinh phí hiệu quả, góp phần khai thác và tăng nguồn thu, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và hoàn thành tốt các nhiệm vụ tài chính năm 2023. Năm 2024, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, với nhiệm vụ vừa phải hoàn thành kế hoạch được giao để đảm bảo điều kiện bổ sung vốn điều lệ theo quy định đã được Quốc hội phê duyệt, vừa tiếp tục đảm bảo vai trò tiên phong trong thực thi các chủ trương, chính sách, giải pháp để hỗ trợ khách hàng, nền kinh tế vượt qua khó khăn theo chỉ đạo của Chính Phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Agribank tổ chức hội nghị lần này là cần thiết để đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2023 và đề ra các giải pháp kịp thời trong năm 2024 nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác tài chính kế toán, tiền tệ kho quỹ, phân tích tình hình tài chính, các hoạt động gắn với nâng cao năng lực tài chính; quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư, mua sắm, thuê, cho thuê và quản lý tài sản trong hệ thống, qua đó thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh doanh đã được đề ra theo chỉ đạo của HĐTV.

Đại diện các đơn vị phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tài chính Kế toán, Quản lý Đầu tư Nội ngành, Trung tâm Quản lý nợ có vấn đề, Trung tâm rủi ro tín dụng lần lượt trình bày các báo cáo tổng kết công tác tài chính kế toán, tiền tệ kho quỹ; Báo cáo đánh giá tình hình quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư mua sắm, thuê, cho thuê và quản lý tài sản trong hệ thống Agribank; Báo cáo công tác kiểm soát, xử lý nợ xấu, thu hồi nợ sau xử lý; Báo cáo đánh giá công tác quản lý rủi ro tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, trong hoạt động cấp tín dụng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024 tại đơn vị. Cũng tại hội nghị, các đơn vị cũng đã tiến hành thảo luận sôi nổi và đưa ra các kiến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để khắc phục những tồn tại, nâng cao chất lượng hoạt động tại các lĩnh vực liên quan trong thời gian tới.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các đơn vị trình bày công tác triển khai một số nội dung chính về cơ chế, chính sách mới trong lĩnh vực tài chính kế toán (tổ chức giao dịch kế toán, quản lý chi tiêu nội bộ); báo cáo tiến độ, giải pháp xử lý đối với công trình, dự án chậm tiến độ, kéo dài thời gian thi công; giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nội ngành, tháo gỡ về cơ chế đối với các công trình xây dựng trong thời gian tới; Báo cáo kế hoạch, giải pháp triển khai Phương án xử lý nợ xấu thuộc phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025 gắn với điều hành.

Toàn cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc nhấn mạnh hoạt động tài chính kế toán, quản lý đầu tư nội ngành, quản lý rủi ro tín dụng và quản lý nợ có vấn đề tại Agribank luôn được Hội đồng Thành viên, Ban điều hành quan tâm và chỉ đạo sát sao, coi đây là những hoạt động trọng tâm để tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh. Đồng thời, trong bối cảnh 04 tháng đầu năm 2024, hoạt động của ngành ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, Tổng giám đốc đề nghị các đơn vị cần cố gắng, nỗ lực và trách nhiệm hơn nữa để khắc phục, từ đó đề ra những giải pháp hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2024 với phương châm “Tăng tốc, chủ động, trách nhiệm, hiệu quả và kỷ cương”.

Agribank News

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi