Agribank Chi nhánh Hòa Bình kính đăng tải nội dung bán đấu giá tài sản

31/08/2021

Agribank chi nhánh huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình đăng tải nội dung về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm cho hộ ông Phạm Ngọc Anh, số lượng tài sản bán đấu giá.

Danh mục tài sản bán đấu giá:

Quyền sử dụng đất số U 077698 do Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy cấp ngày 23/06/2004, cụ thể như sau:

- Tên người sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Ông Phạm Ngọc Thu CMND số: 113126239 cấp ngày 03/03/2015 tại công an tỉnh Hòa Bình. Hộ khẩu thường trú: Số 108 Khu 3 thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

- Địa chỉ thửa đất: Số 108, Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

- Diện tích quyền sử dụng đất: 233 m2 (Hai trăm ba mươi ba mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 233 m2; Sử dụng chung: 0 m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở = 233 m2; đất vườn = 0 m2

- Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây kiên cố mái bằng, diện tích xây dựng: 99m2; diện tích sử dụng: 99m2 và toàn bộ các tài sản, công trình xây dựng và gắn liền trên đất.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi