Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản

15/07/2019

1.Tài sản thứ nhất: 
1.1.Mô tả tài sản: Quyền sử dụng 688 m2 đất và tài sản gắn liền với đất.
- Quyền sử dụng đất: 
+ Diện tích đất: 688 m2.
+ Mục đích sử dụng: ONT = 200 m2; CLN = 488 m2.
+ Thời hạn sử dụng: ONT lâu dài; CLN đến năm 2060.
- Tài sản gắn liền với đất: khu nhà nghỉ xây 01 tầng, tổng diện tích sàn sử dụng: 219 m2.
- Vị trí, địa điểm của tài sản: thôn Phú Thắng, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

1.2. Giá khởi điểm: 1.005.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ không trăm linh năm triệu đồng).

2. Tài sản thứ hai:
2.1.Mô tả tài sản:
Quyền sử dụng 260 m2 đất và tài sản gắn liền với đất.
-Quyền sử dụng đất: 
+ Diện tích đất: 260 m2.
+ Mục đích sử dụng: ONT.
+ Thời hạn sử dụng: lâu dài.
- Tài sản gắn liền với đất: một nhà xây 02 tầng, tổng diện tích 480 m2.
- Vị trí, địa điểm của tài sản: thôn Phú Thắng, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
2.2. Giá khởi điểm: 1.116.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ một trăm mười sáu triệu đồng).

3. Đăng ký tham gia đấu giá:
- Điều kiện, cách thức: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và nộp đủ tiền đặt trước.
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.
- Thời hạn mua, nộp hồ sơ: từ ngày 15/7/2019 đến ngày 25/7/2019.
- Địa điểm: tại trụ sở Trung tâm Đấu giá.

4. Xem tài sản:
- Thời hạn: từ ngày 10/7/2019 đến ngày 15/7/2019.
- Địa điểm: tại địa điểm của các tài sản nêu trên.

5. Nộp tiền đặt trước:
- Mức tiền đặt trước tài sản thứ nhất: 150.000.000 đồng.
- Mức tiền đặt trước tài sản thứ hai: 200.000.000 đồng.
- Thời hạn: từ ngày 25/7/2019 đến ngày 26/7/2019.
- Hình thức: chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình, số 45510000111721 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hòa Bình.

6. Mở cuộc đấu giá:
- Thời gian: từ 15 giờ ngày 30/7/2019.
- Địa điểm: Tại trụ sở Trung tâm Đấu giá.
- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: trả giá lên.
- Cách thức đấu giá: Đấu giá lẻ từng tài sản.

7. Thông tin chi tiết: 
- Trung tâm Đấu giá – Địa chỉ: số 21 đường Hai Bà Trưng, tổ 18, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình: Số 751 đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi