Agribank Chi nhánh Gia Lâm lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm

29/07/2019

1.Tên địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Gia Lâm
Địa chỉ: Số 187, đường Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội..

2.Tài sản bán đấu giá:
Tài sản 1: Bất động sản theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BG 503888, số vào sổ cấp GCN số 4649.QĐ-UBND.2011.CH.00626.2011 do UBND huyện Đông Anh cấp ngày 24/11/2011 mang tên bà Bùi Thị Yến.
- Đặc điểm tài sản: 
+ Thửa đất số 79 (2), tờ bản đồ số 9
+ Địa chỉ: Thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.
+ Diện tích: 82.4 m2 (Bằng chữ: Tám mươi hai phẩy bốn mét vuông./.)
+ Hình thức sử dụng: riêng 82.4 m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn
+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài
Tài sản 2: Bất động sản theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BG 503887, số vào sổ cấp GCN số 4649.QĐ-UBND.2011.CH.00627.2011 do UBND huyện Đông Anh cấp ngày 24/11/2011 mang tên bà Bùi Thị Yến
- Đặc điểm tài sản: 
+ Thửa đất số 79 (1), tờ bản đồ số 9
+ Địa chỉ: Thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.
+ Diện tích: 79.7 m2 (Bằng chữ: Bảy mươi chín phẩy bảy mét vuông./.)
+ Hình thức sử dụng: riêng 79.7 m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn
+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Mức giá khởi điểm đấu giá tài sản: 1,703,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm linh ba triệu đồng./.)
 
3.Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
 - Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá; Hồ sơ gửi trực tiếp.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Gia Lâm.
- Địa chỉ: Số 187, đường Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
 
4.Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các tiêu chí khác do Agribank – Chi nhánh Gia Lâm quyết định, cụ thể:

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi