Agribank Chi nhánh thành phố Lai Châu thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

25/08/2021

1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản bán đấu giá: 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh thành phố Lai Châu 
Địa chỉ: 222, đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
2. Thông tin về tài sản: 
2.1. Tài sản bảo đảm của khách hàng Vũ Thắng Hoàng
- Thửa đất số: 117;
- Tờ bản đồ số: 23
- Địa chỉ: Bản Lùng Thàng, Xã Nậm Loỏng, Thành phố Lai Châu, Lai Châu;
- Diện tích: 2084,7 m2 (Bằng chữ: Hai nghìn không trăm tám mươi bốn phẩy bảy mét vuông)
- Hình thức sử dụng:  Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất ở: 400 m2, đất trồng cây hàng năm khác: 1684,7 m2
- Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; đất trồng cây hàng năm khác:664,9m2 sử dụng đến ngày 01/10/2033, 1019,8m2 sử dụng đến 17/12/2069.
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 400m2, nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất 1684,7m2.
- Giá khởi điểm là: 2.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm triệu đồng).
- Bước giá: 50.000.000 đồng
- Khoản tiền đặt trước: 200.000.000 đồng
- Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 cụ thể như sau:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản trên.
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản cạnh tranh phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố.
- Các tiêu chí khác phù hợp với đấu giá tài sản do người có tài sản quy định.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá
- Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất đến ngày 26/08/2021. 
- Địa điểm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh thành phố Lai Châu
Địa chỉ: 222, đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Đầu mối liên hệ: Ông Mai Đình Đồng – trưởng phòng KHKD
(Email: dongmaidinh@agribank.com.vn; Điện thoại: 0396.966.112)
5. Hồ sơ đăng ký:
- Bản sao y hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp;
- Bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá;
- Thư chào giá dịch vụ và các cam kết khác của khách hàng(nếu có);
- Phương án đấu giá tài sản.
*) Lưu ý:
- Hồ sơ của tổ chức đấu giá được niêm phong khi gửi cho Agribank chi nhánh thành phố Lai Châu.
- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật.
- Agribank sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được nhận thông báo được hiểu là không được lựa chọn, Agribank không hoàn trả hồ sơ với đơn vị không được lựa chọn.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi