Agribank Chi nhánh Sóc Sơn thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm

27/05/2022

I. Thông tin về tài sản bán đấu giá:
1. Thông tin về người có tài sản đấu giá:
- Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Sóc Sơn.
- Địa chỉ: Đường 3, Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.  

2. Thông tin về tài sản đấu giá: Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất như sau;
- Quyền sử dụng đất:
+ Thửa đất số: 210b-2; Tờ bản đồ số: 04.
+ Địa chỉ: Thôn Hoàng Dương, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
+ Diện tích: 135,0 m2. (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm phẩy không mét vuông)
+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.
+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài. 
+ Nguồn gốc: Nhận tặng cho đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở 02 tầng, 1 tum, tổng diện tích khoảng 140 m2, kết cấu tường gạch, bê tông cốt thép xây dựng kiên cố.
- Giá khởi điểm tài sản: 3.066.816.000đ 
(Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm sáu mươi sáu triệu, tám trăm mười sáu ngàn đồng chẵn)

II. Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản

1. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công tài sản bảo đảm, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh ….);
b. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; đúng yêu cầu.
c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: tổ chức đấu giá theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;
d. Thù lao dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 21/12/2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016;
e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

2. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
- Hồ sơ mô tả năng lực kinh nghiệm
- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá
-  Phương án bán đấu giá.

3. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ:
- Thời gian: trước 17h00 ngày 02/06/2022
- Địa điểm: Ngân hàng No & PTNT Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Sóc Sơn 
- Địa chỉ: Đường 3, Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.  
- Điện thoại : 024.38843513.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi