Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá khoản nợ

05/03/2021

1. Khoản nợ cần thẩm định giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty Cổ phần Tân Hoàng Thắng tại Agribank Chi nhánh 9 theo Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV-201000896/HĐTD ký ngày 12/05/2010 và phụ luc Hợp đồng ký ngày 28/11/2013.
2. Thông tin về tài sản bảo đảm:
+ Đặc điểm tài sản: đất xây dựng chung cư tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 168, diện tích đất 5.097 m2 , địa chỉ: số 2A Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
Tình trạng pháp lý:
+ Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số 00607117 ngày 01/02/2008 được công chứng tại Phòng Công chứng số 03 ngày 01/02/2008; số công chứng 4846; quyển số: TP/CC-SCC/HĐGD và đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM ngày 05/02/2008; số đăng ký giao dịch bảo đảm: quyển số 14; số đăng ký 41-2008-002727; số thứ tự ghi sổ: 2727.
+ Hợp đồng thế chấp hình thành trong tương lai số 00607117 ngày 01/02/2008 và Phụ lục Hợp đồng thế chấp số 6300-LCP-200802324/PLHĐ ngày 12/05/2010 được công chứng tại Phòng Công chứng số 03 ngày 01/02/2008; số công chứng 4846; quyển số: TP/CC-SCC/HĐGD.
3. Văn bản, tài liệu:
+ Đơn khởi kiện của Agribank Chi nhánh 9 đối với Công ty Cổ phẩn Tân Hoàng Thắng ngày 24/02/2014;
+ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 57/2014/QĐST-KDTM ngày 11/04/2014 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình ;
+ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 531/QĐ-CCTHA ngày 10/11/2014 của Chi cục thi hành án dân sự quận Tân Bình ;
+ Biên bản cuộc họp tại Văn phòng đăng ký đất đai Tp. Hồ Chí Minh ngày 11/6/2020 giữa VPĐKĐD TP.Hồ Chí Minh, Chi cục thi hành án dân sự quận Tân Bình và Agribank Chi nhánh 9;
+ Quyết định kháng nghị tái thẩm số 11/QĐKNTT-VKS-KDTM ngày 13/08/2020 của VKSNDCC tại TP.Hồ Chí Minh;
+ Thông báo về việc tạm đình chỉ thi hành án số 3914/TB-CCTHADS ngày 20/08/2020;
Và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.
4. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị toàn bộ khoản nợ để bán đấu giá công khai.
5. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định đấu giá:
a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;
b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo Luật giá và các quy định pháp luật có liên quan;
c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;
d. Thẩm định viên về giá đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;
e. Có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm;
f. Có số lượng thẩm định viên về giá tối thiểu 03 người;
g. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư thẩm định giá và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định giá theo quy định pháp luật.
6. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp kèm mô tả năng lực, kinh nghiệm.
- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (Phí thẩm định giá được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị thẩm định giá theo chứng thư).
7. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ. 
- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện nơi gửi)
 Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.
Kết thúc: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Agribank hoặc Agribank AMC LTD đăng công khai thông tin lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá trên website của Agribank hoặc Agribank AMC LTD.     
- Địa điểm: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
- Đầu mối liên hệ: Ông Lê Hồ Thắng (Điện thoại : 0978488480) 
- Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi