Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

30/12/2020

I. Thông tin Khách hàng: 

Tên Khách hàng    Bà Phan Thị Oanh, Sinh năm: 1969
CMND số:

 025375272

Ngày cấp: 06/12/2014 

Nơi cấp: CA TP.HCM

Địa chỉ 30/7 Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Tân Bình, TP. HCM
Mã khách hàng   6320-351031900
Xếp hạng tín dụng BB
Dư nợ hiện tại  

Nợ gốc: 1.599.646.446 VND

 Nợ lãi: 105.290.586 VND

Nhóm nợ   2

II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do Bà Phan Thị Oanh đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Ngân hàng đã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện, tuy nhiên vẫn không nhận được sự hợp tác. Nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu (nghĩa vụ được bảo đảm) theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:  
Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 33; Tờ bản đồ số: 11 (BĐĐC);
- Diện tích: 117,3 m2 (Một trăm mười bảy phẩy ba mét vuông);
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 117,3 m2;
Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở:
- Địa chỉ: 30/7 Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, quận Tân Bình, TP. HCM;
Theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số 70127254153, số vào sổ cấp GCN: 4976/SXD do Sở xây dựng TP. HCM (TUQ UBND TP.HCM) cấp ngày 08/12/2003.
Và toàn bộ thiết bị, nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu và/hoặc tài sản khác hình thành sau khi ký kết hợp đồng thế chấp; Phần giá trị tăng lên do sửa chữa, thay thế bộ phận, nâng cấp tài sản; Toàn bộ số tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).
Tài sản trên thuộc quyền sở hữu/sử dụng của của Bà Phan Thị Oanh
1. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
2. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 14/01/2021 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
3. Địa điểm thu giữ tài sản: tại địa chỉ tài sản bảo đảm.
4. Bà Phan Thị Oanh và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
5. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Bà Phan Thị Oanh và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi