Agribank AMC thông báo bán đấu giá tài sản

28/06/2021

Tài sản cần bán đấu giá/Thông tin chung về khoản nợ bán:
1. Tài sản đấu giá là: Khoản nợ của Công ty Cổ phần đầu tư Royal Việt Nam tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên.
Giá trị ghi sổ khoản nợ đến ngày 05 tháng 04 năm 2021: 146.717.310.398 đồng. Trong đó: Dư nợ gốc: 102.839.850.558 đồng. Nợ lãi đến ngày 05/04/2021: 43.877.459.840 đồng, bao gồm lãi trong hạn: 22.253.799.794 đồng, lãi tính theo lãi suất trong hạn của thời gian quá hạn: 14.185.666.481 đồng; lãi phạt quá hạn: 7.437.993.565 đồng.
2. Bên có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên, Địa chỉ: Số 793 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên; Agribank AMC – Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà C3, 194 đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
3. Giá khởi điểm: 106.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh sáu tỷ hai trăm triệu đồng). Mức giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và các loại phí, lệ phí chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại phí khác (nếu có). Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế TNDN hoặc thuế TNCN, chi phí thủ tục chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng và các loại lệ phí khác phải nộp.
- Tiền đặt trước: 10.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ sáu trăm triệu đồng).
- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
- Phương thức: Trả giá lên từ giá khởi điểm.
4. Thời gian, địa điểm đăng ký xem hồ sơ tài sản: Ngày 28/6/2021 và ngày 29/6/2021 tại Phòng 402 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam (Trong giờ hành chính)
5. Thời gian xem hồ sơ tài sản: Ngày 30/6/2021 và ngày 01/6/2021 (Trong giờ hành chính) tại Agribank CN tỉnh Hưng Yên.
6. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 10h00 ngày 01/7/2021 tại Phòng 402 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam.
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 29/6/2021, ngày 30/6/2021 và trước 11h00 phút ngày 01/7/2021.
Hình thức: Chuyển khoản Số TK: 1460201036275 NH Agribank-CN Nam Hà Nội
Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 02/6/2021 tại Phòng 403 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam, Phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội (Trường hợp số lượng người tham gia vượt quá quy mô phòng đấu giá của Công ty, Công ty sẽ thông báo khách hàng cụ thể).
9. Thời gian trả lại tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.
10. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016. Khách hàng tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định, hồ sơ đảm bảo theo quy chế đấu giá.
Mọi tổ chức, cá nhân muốn biết thêm thông tin và giải đáp xin vui lòng liên hệ:
+ Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội
+ Địa chỉ: Phòng 402 - Nhà A2 - Trường Cán bộ hội nông dân Việt Nam, Phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
+ Điện thoại: 024.625.92974.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi