Agribank AMC thông báo chức đấu giá tài sản

11/06/2021

1.   Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
1.1.Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh 6/Agribank Chi nhánh Bắc Tp. Hồ Chí Minh. 
 -  Địa chỉ: 589-591 Hồng Bàng, phường 2, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. 
1.2 Đại diện người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
 - Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2.   Tài sản đấu giá, nguồn gốc, hồ sơ pháp lý của tài sản:
2.1. Tài sản 1: là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, tọa lạc tại 258 Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là Công ty TNHH Cửu Long Phát (Địa chỉ: 457 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM). Chi tiết tài sản như sau:
- Đất ở: 
+ Địa chỉ tài sản: 258 Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
+ Thửa đất số: 554. 
+ Tờ bản đồ số: 08 (Sơ đồ nền).  
+ Diện tích: 784,7 m2.
+ Loại đất: ở.    
+ Hình thức sử dụng: Riêng.
- Nhà ở:
+ Địa chỉ tài sản: 258 Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
+ Đặc điểm kỹ thuật: Vách gạch, sàn BTCT, mái BTCT + Tôn.
+ Diện tích sử dụng: 368,6 m2. 
+ Diện tích xây dựng: 216,2 m2.
-  Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng: Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 1714/2004 do UBND Quận Bình Tân cấp ngày 21/09/2004.
2.2. Tài sản 2: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, tọa lạc tại 256A (số cũ 82/1) Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là Công ty TNHH Cửu Long Phát (Địa chỉ: 457 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM). Chi tiết tài sản như sau:
- Đất ở: 
+ Địa chỉ tài sản: 256A (số cũ 82/1) Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
+ Thửa đất số: 553. 
+ Tờ bản đồ số: 08 (Sơ đồ nền).  
+ Diện tích: 149,1 m2.
+ Loại đất: ở.    
+ Hình thức sử dụng: Riêng.
- Nhà ở:
+ Địa chỉ tài sản: 256A (số cũ 82/1) Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
+ Đặc điểm kỹ thuật: Vách gạch, sàn gỗ, mái tôn.
+ Diện tích sử dụng: 192 m2. 
+ Diện tích xây dựng: 144,1 m2.
-  Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng: Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 22399/2001 do UBND Quận Bình Tân cấp ngày18/10/2001.
2.3 Nơi có tài sản đấu giá: 258 Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh và 256A (số cũ 82/1) Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
2.4. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý và các hồ sơ pháp lý của tài sản: Là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Cửu Long Phát theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 1605-LCP-200800240 giữa Công ty TNHH Cửu Long Phát và Agribank Chi nhánh 6 được Phòng Công chứng số 7, Tp.HCM công chứng cùng ngày 16/10/2008, số công chứng 13950 Quyển số 10 TP/CC-SCC/HĐGD.  
2.5 Hồ sơ pháp lý kèm theo: 
-    Hợp đồng tín dụng số 1605-LAV-200800260 ngày 16/10/2008 giữa Công ty TNHH Cửu Long Phát và Agribank Chi nhánh 6;
-    Hợp đồng thế chấp tài sản số 1605-LCP-200800240 giữa Công ty TNHH Cửu Long Phát và Agribank Chi nhánh 6 được Phòng Công chứng số 7, Tp.HCM công chứng cùng ngày 16/10/2008, số công chứng 13950 Quyển số 10 TP/CC-SCC/HĐGD;
-    Đơn xin cứu xét ngày 22/5/2020 của ông Dương Thanh Cường đính kèm phiếu chuyển đơn số 506/T17 ngày 25/5/2020 của Trại tạm giam T17;
-    Đơn tự nguyện bàn giao tài sản ngày 01/6/2020 của ông Dương Thanh Cường được Giám thị trại giam T17  ông Nguyễn Hồng Thái xác nhận;
-    Biên bản làm việc ngày 02/6/2020, tại Trại giam T17 Bộ Công An giữa Agribank C/n 6 với ông Dương Thanh Cường và ông Phạm Hoàng Thọ (Đại diện Công ty TNHH Cửu Long Phát);
-    Chứng thư Thẩm định giá số: 0946/2020/CT-VACT ngày 12/8/2020 của công ty TNHH Thẩm định giá và DVTS Toàn Cầu (VATC);
-    Chứng thư Thẩm định giá số: 33320/TĐG-CT ngày 28/9/2020 của công ty TNHH Hãng Kiểm Toán và Định Giá ASCO; 
-    Các văn bản, tài liệu có liên quan khác. 
2.5. Hiện trạng tài sản đấu giá:
 - Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.
 -  Những thông tin về tài sản đấu giá nêu tại mục 2 của thông báo này được mô tả theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc: 22399/2001 do UBND, Tp.HCM cấp ngày 18/10/2001, cập nhật biến động ngày 14/10/2008 và Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc: 1714/2004 do UBND Quận Bình Tân, Tp.HCM cấp ngày 21/09/2004, cập nhật biến động ngày 14/10/2008. Người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm tự xem xét, tự tìm hiểu để xác định tình trạng thực tế của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá. 
3. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá: ngày 17/6/2021 và ngày 18/6/2021 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá.
 - Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
 - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Liên tục từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 21/6/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An. Địa chỉ: Số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
5. Giá khởi điểm: 130.653.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ, sáu trăm năm mươi ba triệu đồng).
 - Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản, đã biết và hiểu rõ về các bên liên quan đến tài sản, đã xem xét đầy đủ hồ sơ của tài sản đấu giá, trực tiếp xem hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá và đồng ý mua tài sản đấu giá theo nguyên trạng “có sao mua vậy” và nhận tài sản trúng đấu giá đúng như hồ sơ và hiện trạng thực tế đã được xem/giám định trước đó và không có thắc mắc khiếu nại, khiếu kiện về sau.
6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
7. Tiền đặt trước: 13.065.000.000 đồng (Mười ba tỷ, không trăm sáu mươi lăm triệu đồng) tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá tài sản.
 - Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 17 +18/6/2021 và ngày 21/6/2021 (trong giờ hành chính).
 - Hình thức nộp: chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An mở tại Agribank Chi nhánh 6. 
 - Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An theo quy định. 
8. Bước giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)
9. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
 - Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 21/6/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An. Địa chỉ: Số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
 - Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 22/06/2021. 
 - Địa điểm: Số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
11. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
12. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:
Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: Số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.3820.4858/0948.68.99.86. 
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi