Agribank AMC thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Bông Lúa Vàng

21/12/2021

1. Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Bông Lúa Vàng (Công ty Bông Lúa Vàng) tại Agribank Chi nhánh Từ Liêm theo Hợp đồng tín dụng số 3100-LAV-201301803
Tổng nợ:
+ Nợ gốc: 3.303.000.000 đồng
+ Toàn bộ nợ lãi trong hạn và quá hạn: 1.872.498.559 đồng
+ Tổng nợ đến ngày 31/5/2020: 5.178.498.559 đồng Bằng chữ (Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm bảy mươi tám triệu, bốn trăm chín tám nghìn, năm trăm lăm mươi chín đồng).
Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 01/6/2020 cho đến khi Công ty Bông Lúa Vàng thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Từ Liêm.
2. Tài sản bảo đảm của khoản nợ: 
- Tên TS: Quyền sử dụng một phần thửa đất đứng tên ông Nguyễn Trọng Tiệp: CMND số: 012199698 cấp ngày 23/01/2008 nơi cấp Hà Nội. Tại địa chỉ thửa đất số 83a, tờ bản đồ số 17 và Quyền sở hữu tài sản gắn liền với thửa đất tại địa chỉ: Tổ 9 Cụm 1 phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 10103153352.
- Chất lượng: đất ở 109,4 m2 và nhà bê tông 03 tầng trên diện tích đất 45 m2.
- Tính pháp lý: Chi nhánh đã ký các hợp đồng thế chấp ngày 26/01/2010; Sửa đổi lần 1 ngày 22/12/2010; Sửa đổi lần 2 theo số công chứng ngày 1072.2015/HĐGD, quyển số 02.2015/TP/CC/SCC ngày 11 tháng 05 năm 2015.
    3. Nguồn gốc, hồ sơ pháp lý của khoản nợ: Là khoản vay của Công ty Bông Lúa Vàng Agribank Chi nhánh Từ Liêm theo Hợp đồng tín dụng số 3100-LAV-201301803. 
    4. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
-    Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “Có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.
- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: Các tranh chấp giữa Công ty Bông lúa Vàng và các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Công ty Bông Lúa Vàng, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Từ Liêm và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.
5. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 3.310.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm mười triệu đồng chẵn).
- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
6. Thời gian, địa điểm xem xét hồ sơ khoản nợ đấu giá: Ngày 22, 23/12/2021 tại tầng 4 tháp 2 tòa nhà Time Tower, số 35 phố Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội hoặc Tầng 5 tòa C3 số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo việc đấu giá khoản nợ đến 16 giờ 00 phút ngày 27/12/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thắng Lợi – Địa chỉ giao dịch: tầng 4 tháp 2 tòa nhà Time Tower, số 35 phố Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 (Năm trăm nghìn) đồng/01 bộ hồ sơ.
8. Tiền đặt trước: 331.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi mốt triệu đồng) tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá khoản nợ.
9. Bước giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).
10. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và  phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ, cụ thể như sau:
Đối với tổ chức:
    + Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người có thẩm quyền. Trong trường hợp cấp phó ký thay phải kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ;
    + Bản cam kết xem khoản nợ đấu giá (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người có thẩm quyền. Trong trường hợp cấp phó ký thay phải kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ;
    + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);
    + Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (Sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);
    + Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phải có giấy ủy quyền hoặc các giấy tờ chứng minh người đại diện tham gia đấu giá hợp lệ; CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật;
    + Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.
+ Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước). 
+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.
Đối với cá nhân:
    + Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu, có dấu công ty);
    + Bản cam kết xem khoản nợ đấu giá (theo mẫu, có dấu công ty);
    + Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu (sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);
    + Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá phải có giấy ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật;
    + Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật;
    Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
11. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: 
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/12/2021 đến 16h ngày 28/12/2021 (trong giờ hành chính). 
- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Thắng Lợi.
+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Thắng Lợi.
+ Số tài khoản: 21610000592536 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đống Đa.
 12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 29/12/2021.
- Địa điểm: Tầng 4 tháp 2 tòa nhà Time Tower, số 35 phố Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 
13. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
-    Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ: Trong thời hạn 05 (Năm) ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua trúng đấu giá khoản nợ phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đã đấu giá thành với bên có khoản nợ đấu giá.
-    Phương thức thanh toán: Bên mua nợ thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua, bán nợ ngay trong 30 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ với Agribank.
- Giá trị mua bán trên hợp đồng bằng đúng giá trị khoản nợ được mua bán thành công.
- Người trúng đấu giá khoản nợ chuyển tiền thanh toán mua khoản nợ đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nợ vào tài khoản số 459009 của Agribank Chi nhánh Từ Liêm mở tại Agribank Chi nhánh Từ Liêm. 
- Quá thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ như thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản nợ mà người trúng đấu giá khoản nợ không thanh toán thì sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc mua khoản nợ.
- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, Công ty đấu giá hợp danh Thắng Lợi sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Từ Liêm theo số tài khoản 459009 tại Agribank Chi nhánh Từ Liêm.
14. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín tại cuộc đấu giá.
- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ.
Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá khoản nợ trên.
Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:
Công ty Đấu giá Hợp danh Thắng Lợi - Tầng 4 tháp 2 tòa nhà Time Tower, số 35 phố Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Điện thoại: 0243.5149 763 - 0964.710.744.
Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi