Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn thông báo về việc bán khoản nợ

08/01/2021

1. Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn
Địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
2. Khoản nợ đấu giá:Toàn bộ khoản nợ Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa theo Hợp đồng tín dụng số T2007617/HĐTD Ngày 22/10/2007 và Hợp đồng tín dụng số T2007702/HĐTD Ngày 29/11/2007:
2.1.Thông tin về khoản nợ:
Giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến ngày 30/09/2020:   
Đvt: đồng

Số hợp đồng tín dụng Tổng nợ 
(gốc + lãi) 
Trong đó
Nợ gốc  Lãi tồn đọng tạm tính đến 30/09/2020
T2007617/HĐTD   40.889.444.444   20.000.000.000  20.889.444.444
T2007702/HĐTD   20.666.388.889   10.000.000.000  10.666388.889
Tổng cộng  61.555.833.333    30.000.000.000 31.555.833.333

(Ghi chú: tiền lãi của khoản nợ tiếp tục phát sinh từ ngày 01/10/2020)
2.2. Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ: 
2.2.1Tài sản bảo đảm:
Quyền sử dụng đất tại thửa 51, tờ bản đồ số 05 (theo tài liệu năm 2001) tại Phường 7, Q. Gò Vấp, Tp.HCM; Diện tích 1.472.2m2.
Địa chỉ tài sản: 468 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG367120, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số : T 00611/4a ngày 05/01/2007, do Sở Tài Nguyên Môi Trường TPHCM cấp; Trước bạ ngày 20/08/2007;
Mục đích sử dụng: Đất sản xuất kinh doanh (xây dựng cửa hàng trưng bày, giới thiệu và bão hành  ô tô).
Hạn sử dụng: 50 năm, hết hạn 27/9/2056; Nguồn gốc: Nhà nước giao đất có thu tiền SD đất, QĐ số 4344/QĐ-UBND ngày 27/9/2006 của UBTP.
Chủ sở hữu tài sản (Ông, Bà): Nguyễn Thị Vân và  Bùi Trung Kiên.
2.2.2 Tính pháp lý: 
* Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số T2007617/BĐTV ngày  22/10/2007 ký kết giữa Công ty TNHH SX XD và TM Bình Nghĩa, ông Bùi Trung Kiên, bà Nguyễn Thị Vân với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tân Bình;
Số công chứng 47462 tại Phòng Công chứng số 4 thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/10/2007; 
Đăng ký thế chấp ngày 23/10/2007, số đăng ký 2007-125-UB, quyển số 85, số thứ tự ghi sổ 125; Phạm vi bảo đảm: 20.000.000.000 đồng dư nợ gốc và lãi phát sinh.
* Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số T2007702/BĐTV ngày  29/11/2007  ký kết giữa Công ty TNHH SX XD và TM Bình Nghĩa, ông Bùi Trung Kiên, bà Nguyễn Thị Vân với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tân Bình; 
Số công chứng 56872 tại Phòng Công chứng số 4 thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/11/2007; 
Đăng ký thế chấp ngày 12/12/2007, số đăng ký 2007-125-UB, quyển số 85, số thứ tự ghi sổ 125; Phạm vi bảo đảm: 10.000.000.000 đồng dư nợ gốc và lãi phát sinh.
Lưu ý: Tại thời điểm thế chấp, theo các Hợp đồng thế chấp, Agribank Chi nhánh Tân Bình không ghi nhận thế chấp phần tài sản là công trình trên đất.
2.3.Hiện trạng tài sản bảo đảm: 
Tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất tại thửa 51, tờ bản đồ số 05 (theo tài liệu năm 2001) tại Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM phát sinh tranh chấp. Agribank cũng đã làm việc với các bên để thuyết phục, yêu cầu Chủ sở hữu tài sản là Bà Nguyễn Thị Vân hợp tác với Ngân hàng xử lý tài sản đã thế chấp bảo đảm khoản vay, bảo đảm thi hành án nhưng không có kết quả.
Agribank đã khởi kiện Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử theo bản án số 874/2014/KDTM-ST ngày 31/7/2014.
Agribank đã yêu cầu Chi cục Thi hành án Quận Gò Vấp tiến hành các thủ tục thi hành án đối với Bản án số 874/2014/KDTM-ST để thu hồi nợ cho Ngân hàng. Quá trình thi hành án bị vướng mắc do 03 tranh chấp dẫn đến việc cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án của Cục Thi Hành Án quận Gò Vấp trên 6 năm cũng không đạt kết quả, cụ thể là các tranh chấp:
(1) Tranh chấp hợp đồng vay tiền ngày 12/12/2009 không biện pháp bảo đảm giữa Bà Nguyễn Thị Vân và Bà Lê Thị Lan, Ông Định Văn Nam, số tiền 23 tỷ. Tòa Quận 10 đã ban hành Quyết định 91/2010/HGT-DS-ST ngày 14/10/2010 Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự của Tòa án nhân dân Quận 10. Chi cục Thi hành án Quận 10 cũng đã ban hành Quyết định thi hành án số 511/QĐ-THA ngày 08/12/2010, ra Quyết định số 23/QĐ-THA về kê kiên tài sản ngày 17/01/2011; Biên bản kê biên tài sản đã thế chấp tại Agribank ngày 28/11/2011, tài sản kê biên là Quyền sở hữu nhà và Quyền sử dụng đất số 468 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp. 
(2) Tranh chấp hợp đồng đổi đất nhận nền nhà (Công trình, tài sản xây dựng trên khu đất tại 468 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) giữa Chủ tài sản bà Nguyễn Thị Vân, ông Bùi Trung Kiên và Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa. Tòa án Quận Gò Vấp ban hành Quyết định 139/2012/QĐST-DS ngày 11/4/2012 Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, theo đó, Bà Nguyễn Thị Vân, Ông Bùi Trung Kiên có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công trình, tài sản đã xây dựng  trên khu đất tại địa chỉ số 468 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh cho Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa sở hữu để trừ vào số nợ 15 tỷ đồng mà bà Vân, ông Kiên nợ Công ty.
Kháng nghị giám đốc, Tòa án nhân dân TPHCM đã ban hành Quyết định số 02/2013/QĐDS-GĐT ngày 05/02/2013 về tranh chấp hợp đồng đổi đất nhận nền nhà: (1) chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 30/2012/QĐKN-DS-GĐT ngày 27/09/2012 của Chánh án Tòa án nhân dân TPHCM; (2) Hủy Quyết định 139/2012/QĐST-DS ngày 11/4/2012 của Tòa án nhân dân Quận Gò Vấp; (3) Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân Quận Gò Vấp xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.
(3)Tranh chấp Hợp đồng tín dụng giữa Agribnak và Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa và Agribank, Tòa án TPHCM ra Bản án số 874/2014/KDTM-ST ngày 31/07/2017 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng, tuyên Ngân hàng được quyền yêu cầu Cơ quan Thi hành án thu hồi nợ thông qua phát mãi Tài sản thế chấp tại địa chỉ số 468 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng đã có Đơn yêu cầu thi hành án ngày 14/4/2015.
Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn đã nhiều lần làm việc trực tiếp với đơn vị Thi hành án Gò Vấp và đã gửi hai (02) văn bản (Đơn đề nghị số 955/NHNo.TTSG-XLN ngày 16/6/2020; Đơn đề nghị số 1309/NHNo-TTSG-XLN ngày 10/08/2020) yêu cầu Chi cục Thi hành án Gò Vấp, Cục Thi hành án Thành phố Hồ Chí Minh, đẩy nhanh tiến độ thi hành án, nếu có vướng mắc đề nghị thông báo rõ nội dung. 
Ngày 28/10/2020, Cục Thi hành án Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 04/QĐ-CTHADS về việc rút hồ sơ thi hành án.
Qua kiểm tra, rà soát thực tế Tài sản bảo đảm cho thấy Chủ tài sản và gia đình đã làm nhà để ở và cho 08 Công ty thuê để kinh doanh gồm: Công ty CP Miền Đông Xanh, Công ty TNHH DV ĐT BĐS Bình Nghĩa, Công ty TNHH SX-XD & TM Bình Nghĩa, Công ty TNHH XD-TM & XNK Đức Nhi, Công ty TNHH MTV XD Nghĩa Bình An, Công ty TNHH Điện Ảnh Song Huy, Công ty TNHH XD Kỹ Thuật Công Nghệ Việt Á Châu, Công ty TNHH Công Nghệ HIQ.
Ngoài ra, qua tìm thu thập thông tin, Ngân hàng được biết vợ chồng Chủ tài sản đã có Quyết định công nhận thuận tình ly hôn số 114/2013/QĐST-HNGĐ ngày 04/03/2013 của Tòa án nhân dân Quận Gò Vấp.
2.4. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
Hiện tại khoản nợ đã bị quá hạn nhiều ngày và chuyển sang nhóm nợ xấu do Bên vay vốn vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Mặt bằng tài sản bảo đảm khoản nợ Chủ tài sản đã xây dựng nhà để ở, cho 08 Công ty thuê kinh doanh.
Toàn bộkhoản nợCông ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩađược đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ và tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của tài sản bảo đảm cho khoản nợ trước khi quyết định tham gia đấu giá.
3. Giá khởi điểm: 55.800.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ tám trăm triệu đồng). Trong đó:
Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật..
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến hết ngày 29/01/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng)
5. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ, giấy tờ khoản nợ: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến hết ngày 29/01/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. HCM hoặc Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn (Địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM).
6. Thời gian, địa điểm điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến hết ngày 29/01/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì,  Phường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp. HCM. 
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức theo quy định, đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.
7. Số tiền đặt trước: 11.160.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng).
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/01/2021 đến hết ngày 29/01/2021 (trong giờ hành chính).
+ Hình thức: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
+ Số tài khoản: 1900201447383 tại  Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn.
+ Nội dung: Nộp (chuyển) tiền đặt trước tham gia đấu giá khoản nợ “Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn”.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc14 giờ 30 phút ngày 01/02/2021, tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
9. Bước giá:50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)/bước giá.
10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên.
Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, điều 38 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
Cán bộ liên hệ: Lê Triệu Hải Sơn- Phòng xử lý nợ.Điện thoại di động: 0988377477. Điện thoại cố định: 028.38231880 - 423.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi