Agribank Chi nhánh Đông Anh thông báo bán đấu giá tìa sản bảo đảm

20/10/2020

1.   Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
1.1. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Đông Anh
-  Địa chỉ: Khối 1A – Thị trấn Đông Anh – Đông Anh – Hà Nội
1.2. Người được quyền xử lý tài sản đấu giá.
-  Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Liên Châu
-  Địa chỉ: Phan Xá – Uy Nỗ - Đông Anh – Hà Nội
2. Tài sản đấu giá: 
    Quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 96, tờ bản đồ số 21, địa chỉ: Tổ dân phố 6, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số bìa BN 331890, số vào sổ cấp GCN: CH-0696 do UBND quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/05/2013 mang tên bà Phạm Thị Thanh Thủy. 
3. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản: là tài sản của ông Nguyễn Huy Phong và bà Phạm Thị Thanh Thủy thế chấp để bảo đảm cho khoản vay của bà Phạm Thị Thanh Thủy tại Agribank Chi nhánh Đông Anh. Tài sản bảo đảm này đã được ông Nguyễn Huy Phong và bà Phạm Thị Thanh Thủy bàn giao cho Agribank Chi nhánh Đông Anh, các bên đã thống nhất đấu giá để thu nợ khoản vay theo quy định.
3.1. Hiện trạng tài sản đấu giá: Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng của tài sản theo hiện trạng thực tế.
3.2. Tình trạng pháp lý của các tài sản đấu giá: là tài sản của ông Nguyễn Huy Phong và bà Phạm Thị Thanh Thủy thế chấp để bảo đảm cho khoản vay của bà Phạm Thị Thanh Thủy tại Agribank Chi nhánh Đông Anh.
4. Nơi có tài sản đấu giá: Tổ dân phố 6, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 
- Thời gian xem tài sản và hồ sơ, tài liệu liên quan: từ ngày 29/10/2020 đến hết ngày 30/10/2020 (giờ hành chính).
- Địa điểm xem tài sản: thửa đất số 96, tờ bản đồ số 21, địa chỉ: Tổ dân phố 6, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản đấu giá hoặc liên hệ với Agribank Chi nhánh Đông Anh hoặc Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Liên Châu để được xem tài sàn
6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 19/10/2020 đến 16h00 phút ngày 06/11/2020 (trong giờ hành chính, trừ thứ bẩy, chủ nhật và ngày lễ) tại trụ sở Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Liên Châu.
7. Giá khởi điểm: 1.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng).
- Giá nêu trên chưa bao gồm thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và các loại phí, lệ phí chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại phí khác (Ngoài chi phí Phát mại, đấu giá tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật sẽ được khấu trừ vào số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản). Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại lệ phí khác mà pháp luật quy định người mua và người bán có trách nhiệm phải nộp.
 (Hiện nay vẫn có người lưu cư sinh sống trên khuôn viên tài sản bảo đảm).
8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/01 bộ hồ sơ.
9. Tiền đặt trước: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng).
10. Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
11. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/11/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 06/11/2020 (trong giờ hành chính). 
- Hình thức: chuyển khoản.
+ Tên tài khoản: Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Liên Châu.
+ Số tài khoản: 3140201021237 mở tại Agribank  Chi nhánh Đông Anh
+ Nội dung: (Họ tên người tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tại thửa đất số 96, tờ bản đồ số 21, địa chỉ: Tổ dân phố 6, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 09/11/2020 (Thứ hai).
- Địa điểm: Trụ sở Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Liên Châu – Thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (dự kiến). Tùy thuộc số lượng người tham gia đấu giá, Ngân hàng sẽ yêu cầu Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Liên Châu thay đổi thời gian và địa điểm đấu giá phù hợp thực tế.
13. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên..
14. Thông tin chi tiết liên hệ:
- Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Liên Châu - Thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. 
- Agribank - Chi nhánh Đông Anh - Khối 1A – Thị trấn Đông Anh – Đông Anh – Hà Nội (Người quản lý nợ cho vay: Trâm: 0934.683.836)
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi