Agribank Chi nhánh Hà Tây thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ

21/06/2021

1. Đơn vị thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Hà Tây, địa chỉ: Số 02 phố Vũ Trọng Khánh, Tổ 5, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
2. Tài sản bán đấu giá:
- Khoản nợ của Công ty Cổ phần thương mại và du lịch Kim Bôi tại Agribank Chi nhánh Hà Tây theo Hợp đồng tín dụng số 2200-LAV-200906245/HD ngày 23/10/2009 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Tây với công ty Cổ phần Thương mại và du lịch Kim Bôi.
- Mức giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 89.559.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi chín tỷ năm trăm năm mươi chín triệu đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định liên quan đến việc chuyển sở hữu khoản nợ do Người mua được khoản nợ chịu trách nhiệm thanh toán (nếu có). Tài sản đấu giá (khoản nợ) thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại địa điểm nộp hồ sơ là 7 ngày kể từ ngày đăng thông báo trên Website: Agribank.com.vn; Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện với điều kiện Agribank phải được nhận trong thời gian 9 ngày kể từ ngày đăng thông báo trên website Agribank (thời gian nhận hồ sơ từ 8h00 đến 17h00 ngày làm việc).
4. Địa điểm nộp hồ sơ: Agribank chi nhánh Hà Tây (Phòng Khách hàng Doanh nghiệp), địa chỉ: Số 02 phố Vũ Trọng Khánh, Tổ 5, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
5. Hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá
+ Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá (bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh/ đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập);
+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (cam kết của tổ chức đấu giá tài sản về cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức đấu giá)
+ Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
+ Năng lực, kinh nghiệm, uy tín, thời gian hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản (bản mô tả năng lực, kinh nghiệm của tổ chức đấu giá);
+ Thù lao, chi phí dịch vụ đấu giá phù hợp;
+ Số lượng đấu giá viên (bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên);
+ Số lượng hợp đồng đấu giá thành (Hợp đồng và Biên bản đấu giá thành);
+ Quy mô (bản sao chứng thực giấy phép hoặc đăng ký thành lập chi nhánh, quyết định thành lập chi nhánh);
+ Cam kết thực hiện đúng các yêu cầu của Agribank;
+ Các cam kết khác (nếu có).
Agribank chi nhánh Hà Tây mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá khoản nợ. Thông tin liên hệ: Ông: Trần Tuấn Anh; điện thoại 02433.825.395/0906.124.235; email: anhtt.khl@gmail.com
(*) Lưu ý:  Agribank sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được chọn; những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn; Agribank không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi