Agribank Chi nhánh huyện Lạc Thủy Hòa Bình thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

27/09/2021

I. Thông Tin Khách hàng :
Tên Khách hàng: Nguyễn Chí Dũng
Địa chỉ: Khu 4, TT Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Mã khách hàng: 3009 - 104843198
Xếp hạng tín dụng    
Dư nợ hiện tại:

+ Nợ gốc: 1.650.000.000VND
+ Nợ lãi: 534.385.649VND
Nhóm nợ tại thời điểm17/09/2021: Nợ nhóm 5
Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ: Xây dựng chuồng trại, chăn nuôi gà, trồng và chăm sóc cam

II. Thông tin về tài sản bảo đảm bàn giao của khoản vay:
Do Ông Nguyễn Chí Dũng đã vi phạm thời hạn trả nợ trong hợp đồng tín dụng số 3009LAV201803010  ký ngày 18/12/2018  và hợp đồng tín dụng số 3009LAV201703329 ký ngày 05/12/2017 và hợp đồng tín dụng số 3009LAV201901196 ký ngày 12/06/2019. Agribank chi nhánh huyện Lạc Thủy Hòa Bình đãthông báo yêu cầu tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm tháng 9/2021để xử lý thu hồi nợ quá hạn(nghĩa vụ được bảo đảm) theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm bàn giao:
*Tài sản thu giữ thứ nhất
Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U078483 tại Khu 4, TT Chi nê, huyện Lạc Thủy,tỉnh Hòa Bình  mang tên Hộ ông Nguyễn Xuân Tiến với diện tích đất 1.544,5 m2.
- Thửa đất số:  246;    Tờ bản đồ số: 21
- Diện tích quyền sử dụng đất: Tổng diện tích sử dụng 1.544,5 m2. 
- Địa điểm, vị trí của tài sản: Khu 4, TT Chi nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.
- Mục đích sử dụng đất: ODT + CLN
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
- Tài sản gắn liền với đất:  
+ Mô tả tài sản: Nhà xây mái bằng diện tích: 56m2 + Nhà bếp cấp 4 diện tích: 40 m2
+ Diện tích xây dựng: Tổng 96m2
+ Diện tích sử dụng: Tổng 96m2
+ Kết cấu: Bê tông cốt thép
Toàn bộ các tài sản xây dựng và gắn liền trên đất
* Tài sản thu giữ thứ hai
Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA743413 tại Khu 4, TT Chi Nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình,Người sử dụng đất là hộ ông Nguyễn Xuân Tiến
- Thửa đất số:   329         ; Tờ bản đồ số: 18
- Diện tích quyền sử dụng đất: 200 m2. 
- Địa điểm, vị trí của tài sản: Khu 4, TT Chi Nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.
- Mục đích sử dụng đất: ODT
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
- Tài sản gắn liền với đất:  
  Toàn bộ các tài sản xây dựng và gắn liền trên đất
* Tài sản thu giữ thứ ba
Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO893857 tại Khu 4, TT Chi Nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình, Người sử dụng đất là Ông Nguyễn Chí Dũng được tặng từ ông Nguyễn Trung Kiên theo hồ sơ số 000384.TA.002 ngày 23/04/2019
- Thửa đất số:   139-1      ; Tờ bản đồ số: 18
- Diện tích quyền sử dụng đất: 127,5 m2. 
- Địa điểm, vị trí của tài sản: Khu 4, TT Chi Nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị 45m2 ; đất trồng cây lâu năm 82,5m2
- Thời hạn sử dụng đất: Đất ở tại đô thị lâu dài; Đất trồng cây lâu năm đến đến 29/04/2052.
- Tài sản gắn liền với đất:  
  Toàn bộ các tài sản xây dựng và gắn liền trên đất
* Tài sản thu giữ thứ tư
 Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK966146 tại Thôn vỏ, xã Liên Hòa( nay là xã Thống nhất), huyện Lạc Thủy, Hòa Bình, Người sử dụng đất là Ông Trịnh Văn Hùng được chuyển nhượng từ ông Phạm Văn Sĩ theo hồ sơ số 00086.CN.003.
- Thửa đất số:   634      ; Tờ bản đồ số: 01
- Diện tích quyền sử dụng đất: 5.181 m2. 
- Địa điểm, vị trí của tài sản: Thôn vỏ, xã Liên Hòa( nay là xã Thống nhất), huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.
- Mục đích sử dụng đất: Đất rừng sản xuất
- Thời hạn sử dụng đất: Đến 2046
- Tài sản gắn liền với đất:  
  Toàn bộ các tài sản xây dựng và gắn liền trên đất
* Tài sản thu giữ thứ năm
Hồ sơ giao nhận khoán số 2/022/2018 tại đội 02 Công ty TNHH MTV Sông bôi, xã Lạc Long, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình, Người sử dụng đất là Hộ ông.
- Thửa đất số:   11+12      ; Tờ bản đồ số: 06 + 06
- Diện tích quyền sử dụng đất: 12.215 m2. 
- Địa điểm, vị trí của tài sản: đội 02 Công ty TNHH MTV Sông bôi, xã Lạc Long, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.
- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây ăn quả
- Tài sản gắn liền với đất:  
+ Mô tả tài sản: Toàn bộ 3 chuồng gà
+ Diện tích: 1.400m2 
+ Kết cấu: Bê tông, cốt thép, mái tôn
+ Toàn bộ các loại cây trồng trên đất
2. Lý do bàn giao tài sản: Để xử lý thu hồi nợ quá hạn.
3. Thời gian bàn giao tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 29/09/2021 cho đến khi hoàn thành xong việc bàn giao.
4. Địa điểm thu giữ tài sản
Tài sản tại: tại nơi có tài sản
5. Ông Nguyễn Chí Dũng– bà Nguyễn Thị Nguyện và Ông Trịnh Văn Hùng phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc bàn giao tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6. Trong quá trìnhtiến hành bàn giao tài sản bảo đảm, Ông Nguyễn Chí Dũng– bà Nguyễn Thị Nguyện và Ông Trịnh Văn Hùng và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành bàn giao tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện việc bàn giao tài sản bảo đảm.
7. Chi nhánh cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về bàn giao tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi