Agribank Sóc Trăng đăng thông tin đấu giá tài sản số 324

24/08/2022

1. Tài sản:

Tài sản thế chấp tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Sóc Trăng, đưa ra đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1.1. Tài sản 1:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, cụ thể:

* Thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 684285, số vào sổ cấp GCN: CH 00481 do UBND Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 24/10/2013, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 845

- Tờ bản đồ: 03

- Diện tích: 2618,3 m2 (Bằng chữ: Hai ngàn sáu trăm mười tám phẩy ba mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 2618,3 m2

+ Sử dụng chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (300 m2) – Đất trồng cây hàng năm khác (2.318,3 m2)

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài (ONT) + 15/10/2013 (HNK)

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận QSD đất do chuyển nhượng QSD đất

* Nhà ở:

- Diện tích xây dựng: 281,24 m2

- Tổng diện tích sàn: 281,24 m2

- Kết cấu: mái lợp tole nhôm sóng vuông + tole xi măng, xà gồ gỗ + thép, vì kèo thép; Khung, cột, dằm giằn bê tông cốt thép; vách xây gạch 10 cm; nền lát gạch ceramic 400x400, 200*200, láng xi măng, trần la phông thạch cao, nhựa, tole sóng vuông; cửa đi sắt kéo, cửa nhôm kính, cửa sắt cuốn, cửa sổ nhôm kính, cửa vệ sinh nhôm kính

- Cấp (Hạng): Cấp 03, Số tầng: 01 tầng (Một trệt)

* Công trình xây dựng khác: cây xăng.

Giá khởi điểm: 8.895.000.000 đồng. (Bằng chữ: Tám tỷ, tám trăm, chín mươi lăm triệu đồng).

1.2. Tài sản 2:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, cụ thể:

* Thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 406805, số vào sổ cấp GCN: CH00691 do UBND Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 03/12/2014, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 1221

- Tờ bản đồ: 01

- Diện tích: 29997,0 m2 (Bằng chữ: Hai mươi chín nghìn chín trăm chín mươi bảy mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 29997,0 m2

+ Sử dụng chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản

- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 15/10/2063

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giá khởi điểm: 2.627.797.194 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm hai mươi bảy triệu, bảy trăm chín mươi bảy ngàn, một trăm chín mươi bốn đồng).

1.3. Tài sản 3:

07 Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, cụ thể:

* Thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 406826, số vào sổ CH 00698 do UBND Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 26/12/2014, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 157

- Tờ bản đồ: 01

- Diện tích: 22428,0 m2 (Bằng chữ: Hai mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi tám mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 22428,0 m2

+ Sử dụng chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm

- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 15/10/2043

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

* Thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 416913, số vào sổ CH 00662 do UBND Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 18/9/2014, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 114

- Tờ bản đồ: 01

- Diện tích: 2716.0 m2 (Bằng chữ: Hai nghìn bảy trăm mười sáu mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 2716.0 m2

+ Sử dụng chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản

- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 15/10/2063

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

* Thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 416914, số vào sổ CH00663 do UBND Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cấp ngày18/9/2014, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 133

- Tờ bản đồ: 01

- Diện tích: 7200.0 m2 (Bằng chữ: Bảy nghìn hai trăm mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 7200.0 m2

+ Sử dụng chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản

- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 15/10/2063

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

* Thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 416915, số vào sổ CH 00706 do UBND Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 18/9/2014, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 139

- Tờ bản đồ: 01

- Diện tích: 12600.0 m2 (Bằng chữ: Mười hai nghìn sáu trăm mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 12600.0 m2

+ Sử dụng chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản

- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 15/10/2063

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

* Thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 416916, số vào sổ CH 00664 do UBND Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 18/9/2014, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 1182

- Tờ bản đồ: 01

- Diện tích: 13812.0 m2 (Bằng chữ: Mười ba nghìn tám trăm mười hai mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 13812.0 m2

+ Sử dụng chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản

- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 15/10/2063

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

* Thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 416917, số vào sổ CH 00705 do UBND Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 18/9/2014, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 158

- Tờ bản đồ: 01

- Diện tích: 18910.0 m2 (Bằng chữ: Mười tám nghìn chín trăm mười mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 18910.0 m2

+ Sử dụng chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản

- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 15/10/2063

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

* Thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 416918, số vào sổ CH 00704 do UBND Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 18/9/2014, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 1220

- Tờ bản đồ: 01

- Diện tích: 10340.0 m2 (Bằng chữ: Mười nghìn ba trăm bốn mươi mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 10340.0 m2

+ Sử dụng chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản

- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 15/10/2063

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giá khởi điểm: 7.821.641.612 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, tám trăm hai mươi mốt triệu, sáu trăm bốn mươi mốt ngàn, sáu trăm mười hai đồng).

1.4. Tài sản 4:

02 Quyền sử dụng đất tại ấp Đại Bái, xã Lạc Hòa, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (Nay là ấp Đại Bái, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), cụ thể:

* Thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 203808, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: 81913090243 do UBND huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (Nay là thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) cấp ngày 30/7/2008, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 682

- Tờ bản đồ: 14

- Diện tích: 1365 m2 (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm sáu mươi lăm mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 1365 m2

+ Sử dụng chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: ONT: 300 m2 + HNK: 1065 m2

- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 15/10/2013

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền SD đất

* Thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 203807, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: 81913090244 do UBND huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (Nay là thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) cấp ngày 30/7/2008, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 681

- Tờ bản đồ: 14

- Diện tích: 579 m2 (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi chín mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 579 m2

+ Sử dụng chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: HNK: Đất trồng cây hằng năm

- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 15/10/2013

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSD đất như giao đất không thu tiền SD đất

Giá khởi điểm: 3.699.852.317 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm chín mươi chín triệu, tam trăm năm mươi hai ngàn, ba trăm mười bảy đồng).

1.5. Tài sản 5:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại ấp An Thường, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, cụ thể:

* Thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 494852, số vào sổ cấp GCN: CH00508 do UBND huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 29/12/2014, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 882

- Tờ bản đồ: 2

- Diện tích: 750 m2 (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 750 m2

+ Sử dụng chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở 200,0 m2 – Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 300,0 m2 – Đất trồng cây lâu năm 250,0 m2

-Thời hạn sử dụng: - Đất ở: Lâu dài; - Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh: Lâu dài; - Đất trồng cây lâu năm: 15/10/2043

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất; Nhận CN diện tích 500,0 m2; Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; Nhận CN diện tích 250,0 m2

* Nhà ở:

- Diện tích xây dựng: 146,71 m2

- Diện tích sàn: 225,75 m2

- Kết cấu: Nhà có khung chịu lực bằng bêtông, có tường gạch

- Cấp (Hạng): Cấp 4

- Số tầng: 2

- Năm hoàn thành xây dựng: 2010

- Thời hạn sở hữu: Lâu dài

Giá khởi điểm: 6.138.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm ba mươi tám triệu đồng).

1.6. Tài sản 6:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khóm Vĩnh An, Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, cụ thể:

* Thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 614709, số vào sổ cấp GCN: CH0000558 do UBND thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 07/6/2013, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 251

- Tờ bản đồ: 06

- Diện tích: 750,9 m2 (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi phẩy chín mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 750,9 m2

+ Sử dụng chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: ODT (200 m2) – Đất trồng cây hàng năm (550,9 m2)

- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 15/10/2063

* Công trình trên đất: Cửa hàng xăng dầu

- Diện tích sàn: 80,7 m2

- Diện tích xây dựng: 80,7 m2

- Kết cấu: Mái lợp tole sóng vuông, xà gồ thép họp, tường xây gạch 10cm, sơn nước; khung cột, dầm giằng bêtông cốt thép; nền khu vực trạm bơm và phòng giao dịch lát gạch ceramic 400x400, nền khu chứa dầu láng xi măng; Cửa đi sắt kéo, cửa phòng giao dịch nhôm kính, cửa sổ nhôm kính.

- Số tầng: Nhà trệt

Giá khởi điểm: 3.712.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm mười hai triệu đồng.).

1.7. Tài sản 7:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khóm Vĩnh An, Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, cụ thể:

* Thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 406040, số vào sổ cấp GCN: CH00883 do UBND thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 24/7/2015, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 235

- Tờ bản đồ: 06

- Diện tích: 3013,0 m2 (Bằng chữ: Ba nghìn không trăm mười ba mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 3013,0 m2

+ Sử dụng chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: OĐT (1000,0 m2) – Đất trồng cây lâu năm (2013,0 m2)

- Thời hạn sử dụng: OĐT: Lâu dài – HNK: Đến ngày 15/10/2043

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giá khởi điểm: 5.457.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, bốn trăm năm mươi bảy triệu đồng).

Thuộc quyền sở hữu của ông Trịnh Sướng và bà Trương Bích Đào.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký đấu giá:

- Từ ngày 23/08/2022 đến 17 giờ ngày 19/09/2022, tại Công ty.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Từ ngày 15/09/2022 đến 17 giờ ngày 16/09/2022, tại nơi có tài sản.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Vào 10 giờ 00 phút ngày 22/09/2022 tại Chi Nhánh Công ty Đấu giá Hợp Danh Sông Hậu tại tỉnh Sóc Trăng – Địa chỉ: Lầu 01, số 69 đường Lê Hồng Phong, khóm 6, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức đấu giá lên.

6. Cách thức, điều kiện tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty.

GHI CHÚ:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước: 10% GKĐ. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Khách hàng trúng đấu giá sẽ chịu các khoản như: Thuế, phí và lệ phí (nếu có).

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ Công ty Đấu Giá Hợp Danh Sông Hậu: Lầu 2, 190 Xuân Thủy, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. ĐT: 0292.3819.097 để biết thêm chi tiết.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi