Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá tài sản số 427

07/04/2022

1.    Thông tin tài sản bảo đảm bán đấu giá: 
1.1. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Tân Bình
      - Địa chỉ: số 1200 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, Tp.HCM
 1.2. Đại diện cho người có tài sản đấu giá:
 - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
  - Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam 

2.    Tài sản đấu giá và hồ sơ pháp lý:
2.1.    Tài sản đấu giá : Là tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6360-LCL-201600154 ngày 29/01/2016 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp số 6360-LCL-201600154/1 ngày 08/01/2019 giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình (bên nhận thế chấp), Bà Nguyễn Thị Vân Anh (bên thế chấp) và Công ty TNHH TM ĐT XNK Phú Khánh (bên được cấp tín dụng).
2.2.     Chi tiết tài sản : 
 Quyền sử dụng đất 
- Thửa đất số         : 41;
- Tờ bản đồ số         : 4  ;
             - Địa chỉ                    : 4A Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Tp.HCM
- Diện tích             : 282 m2;
- Hình thức sử dụng    : Riêng 282 m2, chung: Không;
- Mục đích sử dụng     : Đất ở tại đô thị;
- Thời hạn sử dụng         : Lâu dài;
             - Nguồn gốc sử dụng     : Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước   giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Ghi chú:
-    Lộ giới đường Trần Quang Diệu là 20,0 m quy hoạch theo Quyết định số 6982/QĐ-Ub ngày 30/09/1995 của UBND Thành phố.
-    Khi nhà nước thực hiện quy hoạch chủ sở hữu nhà ở phải chấp hành theo quy định.
Nhà ở:
-    Địa chỉ: số 4A Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh;
-    Diện tích xây dựng: 128,4 m2
-    Diện tích sàn: 274 m2
-    Kết cấu: tường gạch, sàn BTCT, mái BTCT+tôn
-    Cấp (hạng) cấp 1
-    Số tầng: 02 tầng
Ghi chú:
   Tài sản gắn liền với đất (nhà ở) có sự thay đổi so với mô tả trong Hợp đồng thế chấp nêu trên, bên thế chấp chưa thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để xác nhận sự thay đổi hoặc đăng ký biến động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Ngày 17/12/2018 bà Nguyễn Thị Vân Anh có đơn đề nghị Ngân hàng  chấp nhận cho hoàn công tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 4A Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh. Ngày 18/12/2018 Agribank Chi nhánh Tân Bình có văn bản số 2380/TB-NHNoTB-DN về việc chấp thuận hoàn công).   
2.3.    Hồ sơ pháp lý :  
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 404023, số vào sổ cấp GCN CH01416/2010/GCN do UBND Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 18/06/2010, cập nhật  chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Vân Anh; 
- Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất;
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6360-LCL-201600154 ngày 29/01/2016 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp số 6360-LCL-201600154/1 ngày 08/01/2019 giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình (bên nhận thế chấp), bà Nguyễn Thị Vân Anh (bên thế chấp) và Công ty TNHH TM ĐT XNK Phú Khánh (bên được cấp tín dụng);
- Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
2.4. Nơi có tài sản đấu giá: 4A Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

3. Nguồn gốc của tài sản đấu giá:
    - Là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH TM ĐT XNK Phú Khánh tại Agribank Chi nhánh Tân Bình theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6360-LCL-201600154 ngày 29/01/2016 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp số 6360-LCL-201600154/1 ngày 08/01/2019 giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình (bên nhận thế chấp), bà Nguyễn Thị Vân Anh (bên thế chấp) và Công ty TNHH TM ĐT XNK Phú Khánh (bên được cấp tín dụng); 
     - Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 29/01/2016 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 3 chứng nhận.

4. Hiện trạng tài sản đấu giá:
    - Tài sản nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của tài sản. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự khiếu nại, khiếu kiện đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh Tân Bình, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. 
    - Ngày 20/5/2020 Agribank Chi nhánh Tân Bình/Agribank AMC LTD tiến hành thu giữ quyền sử dụng đất, chưa tiến hành thu giữ tài sản gắn liền với đất (nhà ở) vì tài sản gắn liền với đất được ghi trên Hợp đồng thế chấp đã được thay đổi hiện trạng và chưa cập nhật theo quy định. Người mua tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ, làm việc với chủ tài sản thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để xác nhận sự thay đổi hoặc đăng ký biến động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
    - Đối với các trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, trường hợp diện tích thực tế khác biệt so với diện tích trên giấy chứng nhận thì người mua tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ, làm việc với chủ tài sản và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu theo quy định.

5. Giá khởi điểm: 60.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ, năm trăm triệu hai trăm đồng).
(*) Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế GTGT trong trường hợp khoản nợ đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

6. Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá. Tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn, số tài khoản 6360201141607 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình.

7.    Mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bồ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng)

8.    Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: ngày 21/04/2022 và ngày 22/04/2022 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá; Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý giấy tờ về tài sản : ngày 21/04/2022 và ngày 22/04/2022 (trong giờ hành chính) tại   Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn – Địa chỉ: Số 693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh và Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn - địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Galaxy 09, số 09 Nguyễn Khoái, Phường 1. Quận 4, Tp.HCM

9.    Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày 05/04/2022 đến hết ngày 25/04/2022 (trong giờ hành chínhCông ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn – Địa chỉ: Số 693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh và Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn - địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Galaxy 09, số 09 Nguyễn Khoái, Phường 1. Quận 4, Tp.HCM

10.Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 25/04/2022, 26/04/2022 và 27/01/2022(trong giờ hành chính).

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: vào 10 giờ 00 phút ngày 28/04/2022 tại Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn - địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Galaxy 09, số 09 Nguyễn Khoái, Phường 1. Quận 4, Tp.HCM

12.    Thông tin chi tiết liên hệ:
       - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản NHNo&PTNT Việt Nam – Tầng 2, số 3-5 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM. SĐT: 0934120657 (Nguyễn Đức Trung - Phòng QLKTTS) và tại Website: www.agribankamc.com.
         - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn – Địa chỉ: Số 693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh  (điện thoại: 0286.6865.120).
         -  Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn - địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Galaxy 09, số 09 Nguyễn Khoái, Phường 1. Quận 4, Tp.HCM

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi