Agribank AMC đăng thông tin bán đấu giá khoản nợ số 574

27/04/2022

1. Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:

a. Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 2A Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.Hồ Chí Minh

b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).

- Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, Số 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Khoản nợ đấu giá:

Khoản nợ cần đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của ông Trần Anh Tuấn tại Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh theo Hợp đồng tín dụng số 1700LAV200801187 ký ngày 02/05/2008 và các phụ lục Hợp đồng; Hợp đồng tín dụng số 1700LAV200800094 ký ngày 09/01/2008 và các phụ lục Hợp đồng.

3. Thông tin về khoản nợ:

Giá trị ghi sổ khoản nợ của ông Trần Anh Tuấn tại Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tạm tính đến ngày 20/09/2021 là 78.109.911.147 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ, một trăm lẻ chín triệu, chín trăm mười một ngàn, một trăm bốn mươi bảy đồng), trong đó:

+ Dư nợ gốc: 31.761.285.000 đồng

+ Nợ lãi : 2.095,20 chỉ vàng SJC + 34.615.506.147 = 46.348.626.147 đồng

(Tỷ giá vàng hạch toán ngày 20/09/2021: 5.600.000 đồng/ chỉ vàng SJC)

Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 20/09/2021 cho đến khi ông Trần Anh Tuấn thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

3.1 Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ:

a. Tài sản bảo đảm thứ nhất: Căn nhà số 158/9 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số 2991/2008/UB-GCN ngày 05/05/2008 do UBND Quận 1 cấp

Nhà ở:

- Địa chỉ: 158/9 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

- Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ): 207,28 m2

- Kết cấu nhà: Tường gạch, sàn BTCT+gỗ, mái tôn+ngói

- Cấp (hạng) nhà ở: 3

- Số tầng (tầng): 2+lửng gỗ

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

Đất ở:

- Thửa đất số: 26

- Tờ bản đồ số: 26

- Diện tích: 90,9 m2

+ Sử dụng riêng: 90,9 m2

+ Sử dụng chung: / m2

- Đất được giao hoặc thuê: Nhận chuyển nhượng

b. Tài sản bảo đảm thứ hai: Căn nhà số 158/15 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số 0680/2008/UB-GCN ngày 13/02/2008 do UBND Quận 1 cấp

Nhà ở:

- Địa chỉ: 158/15 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

- Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ): 195,99 m2

- Kết cấu nhà: Tường gạch, sàn gỗ+BT giả+vòm cuốn, mái ngói

- Cấp (hạng) nhà ở: Nhà phố cấp 3

- Số tầng (tầng): 2+2lửng

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

Đất ở:

- Thửa đất số: 22

- Tờ bản đồ số: 26

- Diện tích: 98,60 m2

+ Sử dụng riêng: 94,06 m2

+ Sử dụng chung: / m2

- Đất được giao hoặc thuê: Nhận chuyển nhượng

c. Tài sản bảo đảm thứ ba: Căn nhà số 84 Ấp Tân Điền A, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM theo Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số 2706/2004 ngày 24/06/2004 do UBND Quận 9 cấp

Nhà ở:

- Địa chỉ: 84 Ấp Tân Điền A, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM

- Tổng diện tích sử dụng: 114,5 m2

- Diện tích xây dựng: 114,5 m2

- Kết cấu nhà: Tường gạch, mái tôn

- Số tầng: 01

Đất ở:

- Thửa đất số: một phần thửa 42

- Tờ bản đồ số: 09 BĐĐC năm 2003

- Diện tích: 786,1 m2

- Hình thức sử dụng:

+ Riêng: 786,1 m2

+ Chung: / m2

3.2 Tình trạng pháp lý:

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1700-LCP-200800816 ngày 04/08/2008 giữa ông Trần Anh Tuấn và bà Vũ Thị Toan với Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, được Phòng Công chứng số 1 TP.HCM công chứng ngày 4&5/8/2008, số công chứng: 026688, quyển số 08TP/CC-SCC/HĐGD; Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp có chứng nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 1, TP. Hồ Chí Minh ngày 11/8/2008.

- Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số 2991/2008/UB-GCN ngày 05/05/2008 do UBND Quận 1 cấp

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1700-LCP-200800815 ngày 04/08/2008 giữa ông Trần Anh Tuấn và bà Vũ Thị Toan với Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, được Phòng Công chứng số 1 TP.HCM công chứng ngày 4&5/8/2008, số công chứng: 026687, quyển số 08TP/CC-SCC/HĐGD; Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp có chứng nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 1, TP. Hồ Chí Minh ngày 08/8/2008

- Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số 0680/2008/UB-GCN ngày 13/02/2008 do UBND Quận 1 cấp

- Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 1700-LCL-201500828 ngày 13/11/2015 giữa ông Trần Anh Tuấn và bà Vũ Thị Toan với Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, được Văn phòng Công chứng Sài Gòn công chứng ngày 13/11/2015, số công chứng: 025247, quyển số 11TP/CC-SCC/HĐGD; Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh nộp hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai quận 9, Văn phòng đăng ký đất đai quận 9 đã tạm giữ bản chính GCNQSHNO-QSHĐO (Phiếu chuyển số 5450/PC-VPĐK-CNQ9 ngày 26/11/2015) do một phần đất trong GCN đã có quyết định thu hồi giao cho Sở văn hóa thông tin lập dự án (QĐ 215/QD0-UBND ngày 26/2/2007). Ông Trần Anh Tuấn cam kết sẽ phối hợp UBND quận 9 đo vẽ cấp lại GCNQSHNO-QSHĐO, thực hiện công chứng & ĐKGDBĐ theo quy định. Tuy nhiên đến nay, ông Trần Anh Tuấn và Sở văn Hóa thông tin vẫn chưa xong thủ tục đo vẽ xác nhận ranh và thỏa thuận bồi thường.

- Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số 2706/2004 ngày 24/06/2004 do UBND Quận 9 cấp;

Đơn khởi kiện số 1507/NHNoHCM-PC ngày 23/11/2016

Thông báo nộp tạm ứng án phí số 1491 ngày 15/12/2016

Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 62/2017/QĐST-DS ngày 30/08/2017.

Biên bản làm việc ngày 30/8/2019 giữa Agribank Chi nhánh TP.HCM, ông Trần Anh Tuấn và Phòng ĐKĐĐ quận 9, Phòng TNMT quận 9, Ban quản lý dự án Sở VHTT về việc xác nhận ranh dự án và cấp lại GCNQSDĐ cho ông Trần Anh Tuấn.

Đơn yêu cầu giải quyết vụ án số 404/NHNoHCM-TXLN ngày 09/06/2020 gởi Tòa Án Nhân Dân Quận 9 và Viện Kiểm Sát Nhân Dân Quận 9.

Biên bản làm việc giữa Agribank Chi nhánh TP.HCM và Tòa án quận 9 ngày 30/6/2020.

Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

3.3. Nguồn gốc của khoản nợ đấu giá:

Là khoản vay có tài sản bảo đảm theo tình trạng pháp lý nêu trên của ông Trần Anh Tuấn tại Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh theo Hợp đồng tín dụng số 1700LAV200801187 ký ngày 02/05/2008 và các phụ lục Hợp đồng; Hợp đồng tín dụng số 1700LAV200800094 ký ngày 09/01/2008 và các phụ lục Hợp đồng;

3.4. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của khoản nợ. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, Agribank AMC LTD và Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam – CN TP.HCM không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá.

4. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 45.736.880.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, bảy trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng). Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

5. Thời gian, địa điểm xem xét hồ sơ khoản nợ đấu giá: ngày 05/05/2022 và ngày 06/05/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam - CN TP. HCM – địa chỉ: 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM hoặc Agribank CN TP.HCM – địa chỉ: 2A Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM hoặc Agribank AMC LTD – địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, Số 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện đăng ký tham giá đấu giá:

6.1. Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 28/04/2022 đến hết ngày 06/05/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ

6.2. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Đối tượng tham gia đấu giá

+ Người không được đăng ký tham gia đấu giá: là những người theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá, người có liên quan của bên nợ theo quy định pháp luật

+ Những người khác không thuộc người không được đăng ký tham gia đấu giá nêu trên thì được tham gia đấu giá.

b. Cách thức tham gia đấu giá

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).

Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.

Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)

Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).

Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.

Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

CMND của người tham gia đấu giá (bản sao).

Sổ hộ khẩu (bản sao).

Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.

Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra

7. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 4.573.688.000 đồng (bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm bảy mươi ba triệu, sáu trăm tám mươi tám ngàn đồng); tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 05/05/2022 đến ngày 09/05/2022 (trong giờ hành chính).

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM

+ Số tài khoản: 1700201200635 mở tại Agribank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

8. Bước giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn)

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00’ ngày 10/05/2022.

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam – CN TP.HCM – Địa chỉ: số 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

11. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

11.1 Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá

- Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật;

- Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết giữa người có khoản nợ đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có khoản nợ đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá khoản nợ nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Người có khoản nợ đấu giá thông báo yêu cầu công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trước 01 ngày tổ chức cuộc đấu giá (nếu phát sinh);

- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

11.2 Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.

a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá:

+ Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá.

+ Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

b. Thời hạn thanh toán:

+ Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm số tiền đặt trước) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán khoản nợ. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản khoản nợ đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

c. Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

Toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

d. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh theo số tài khoản nêu tại điểm c Điều này.

12. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:

- Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM – Địa chỉ: 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Điện thoại: 028.35174055.

- Agribank AMC LTD - Số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi