Agribank Chi nhánh 3 thông báo bán đấu giá tài sản

15/06/2021

1. Tài sản đấu giá: 
1.1. Quyền sử dụng đất diện tích 200 m2 thuộc một phần thửa 39, tờ bản đồ số 17 BĐĐC năm 2003 và nhà ở có tổng diện tích sử dụng 116,4 m2, diện tích xây dựng 116,4 m2 tọa lạc tại địa chỉ 54 đường Bưng Ông Thoàn, khu phố 1, phường Phú Hữu, Quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc 4330/2004 do UBND Quận 9 - thành phố Hồ Chí Minh cấp cho ông Trần Anh Vũ và bà Trần Việt Bắc ngày 20/09/2004, cập nhật chuyển nhượng cho ông Đỗ Tuấn Anh ngày 14/6/2019.
1.2. Quyền sử dụng đất diện tích 1.788,9 m2 thuộc thửa đất số 696, tờ bản đồ số 17 tại địa chỉ phường Phú Hữu, Quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 852712, số vào sổ cấp GCN CH08607 do UBND Quận 9 - thành phố Hồ Chí Minh cấp cho ông Trần Văn Ứng và bà Nguyễn Thị Lẻ ngày 13/11/2017, cập nhật chuyển nhượng cho ông Đỗ Tuấn Anh ngày 14/6/2019.
Ghi chú: Thửa 696 được thành lập từ một phần thửa 127, tờ bản đồ 03 (theo tài liệu 02/CT-UB), tương ứng với một phần thửa 39, tờ bản đồ 17 (theo tài liệu năm 2003), BĐC phường Phú Hữu, Quận 9 theo Giấy Chứng nhận QSDĐ số L 607760, số vào sổ 00645QSDĐ/PH do UBND Quận 9 cấp ngày 12/12/1998 (Chuyển mục đích sang đất ở).
Tài sản bán chung, không tách rời.
2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 3
Địa chỉ: 112 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
3. Tổ chức đấu giá tài sản:Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam.
Địa chỉ: 56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.
4. Giákhởi điểm của cả 2 tài sản :58.000.000.000 đồng (Năm mươi tám tỷ đồng), giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
5. Tiền đặt trước:5.800.000.000 đồng (Năm tỷ, tám trăm triệu đồng).
6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.
8. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
•Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 28/6/2021 đến 17h00 ngày 02/7/2021 (trong giờ hành chính).
• Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.
9. Thời gianbán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
• Thời gianbán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 08h00 ngày 16/6/2021 đến 16h30 ngày05/7/2021 (trong giờ hành chính).
• Thời gian nộp tiền đặt trước là ngày 05/7/2021, ngày 06/7/2021 và ngày 07/7/2021 (trong giờ hành chính).
• hời gian tổ chức đấu giá vào lúc: 10h00ngày 08/7/2021.
10. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá:
Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. 
11. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính, phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định làngày 05/7/2021, ngày 06/7/2021 và ngày 07/7/2021 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.    
(Lưu ý: Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch thì người trúng đấu giá có trách nhiệm đo vẽ thực tế (không tranh chấp với phần đất của người sử dụng đất khác...), phần diện tích, công trình xây dựng trên đất chưa được công nhận, diện tích đất hết thời hạn sử dụng (nếu có) thì người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cập nhật, cấp đổi giấy chứng nhận, gia hạn thời gian sử dụng đất, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan (nếu có) và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.
Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá.
Trường hợp xảy ra sự kiện Bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như: văn bản chỉ đạo của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền, thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, dịch bệnh… và các trường hợp tương tự theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, làm cho việc tiến hành thủ tục đấu giá không thể thực hiện được thì khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện theo phương án thống nhất giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3 và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam, đồng thời các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.)
    Lưu ý:
Trước ngày mở cuộc đấu giá một ngày, bên bảo đảm có quyền nhận lại tài sản nếu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với bên nhận bảo đảm và thanh toán các chi phí phát sinh do việc chậm thực hiện nghĩa vụ gây ra;
Quyền sử dụng đất được đưa ra đấu giá theo giấy chứng nhận, trong trường hợp diện tích thực tế khác biệt so với giấy chứng nhận thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận, tự chịu chi phí liên quan.Người trúng đấu giá cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về những vấn đề này;
Agribank Chi nhánh 3 cử: Ông Nguyễn Xuân Thắng, chức vụ: Cán bộ Tín dụng – Agribank Chi nhánh 3, số điện thoại: 0986193168, Địa chỉ liên hệ: Agribank Chi nhánh 3 – 112 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối liên hệ và làm việc.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi