Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá các khoản nợ

09/03/2021

1.  Thông tin các khoản nợ và tài sản bảo đảm: 
1.1. Thông tin bên nợ :
- Tên Khách hàng: Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Tâm
-  Địa chỉ: 184 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP.HCM
* Giá trị khoản nợ (Số liệu tạm tính đến thời điểm 25/01/2021): 
- Dư nợ gốc: 8.000.000.000 đồng
- Dư nợ lãi:  6.162.000.000 đồng
1.2. Thông tin các tài sản đảm bảo:
STT    
Tên tài sản: Bất động sản tại: 13/1 Gò Cẩm Đệm, Phường 10, quận Tân Bình, Tp.HCM.  

Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất và Tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 13/1 Gò Cẩm Đệm, Phường 10, quận Tân Bình, Tp.HCM thuộc  Thửa đất số 66; Tờ bản đồ số 84;, diện tích đất: 547,05 m2 ; DT nhà: 256  m2 theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; số vào sổ cấp GCN: 1544/UB-GCN do UBND quận Tân Bình TPHCM cấp ngày 24/4/2009

Chủ sử dụng, sở hữu: Ông Hàn Dũng Quang  (CMND số : 022169480)
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp từ 8 giờ ngày  10/3/2021  đến 17 giờ 00 phút ngày  17/3/2021 (Hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ 00 phút ngày 17/3/2021  với điều kiện Agribank chi nhánh Lý Thường Kiệt phải nhận được trước 11 giờ 30 phút ngày  17/3/2021).
- Địa điểm nhận hồ sơ:  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Lý Thường Kiệt
Địa chỉ tại: 162-166 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM
(Đầu mối liên hệ: Phòng Tín Dụng, Ông Mai Quang Vinh – Email: vinhmaiquang@agribank.com.vn – Di động: 0918 777 004)
3. Giá khởi điểm: 9.500.000.000 đồng (bằng chữ: Chín tỷ năm trăm triệu đồng)
4. Tiêu chí lựa chọn:
-    Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với khoản nợ của Agribank;
-    Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;
-    Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm;
-    Có phương án đấu giá;
-    Có năng lực kinh nghiệm và uy tín khi tổ chức đấu giá khoản nợ được bảo đảm;
-    Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá khoản nợ phù hợp.
•    Lưu ý: Agribank chi nhánh Lý Thường Kiệt sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức bán đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả lựa chọn được hiểu là không được lựa chọn, Agribank chi nhánh Lý Thường Kiệt không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi