Agribank AMC đăg tin lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá khoản nợ

28/07/2020

1. Khoản nợ cần thẩm định giá:

Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa tại Agribank Chi nhánh Trường Sơn theo Hợp đồng tín dụng số 1608-LAV-200800226 ngày 24/12/2008.

2. Thông tin về tài sản bảo đảm:

+ Là 32 Quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Thửa đất số: từ thửa 1571-1 đến 1571-14, từ thửa 1571-15 đến 1571-32, tờ bản đồ số 4 (theo tài liệu chỉnh lý năm 1991), diện tích: 6.250,3m2; mục đích sử dụng: xây dựng khu nhà ở; thời hạn sử dụng: lâu dài theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp Giấy CNQSDĐ: T00773/4a do Sở Tài Nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/6/2007.

+ Hợp đồng thế chấp tài sản số 1608-LCP-200800230 ký ngày 24/12/2008 giữa Agribank Chi nhánh Trường Sơn, Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa được chứng nhận tại Phòng công chứng số 4 Tp. Hồ Chí Minh ngày 24/12/2008, số công chứng 047371, quyển TP/CC-SCC/HĐGD và đăng ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm thông tin tài nguyên- môi trường và đăng ký nhà đất Tp. Hồ Chí Minh, số đăng ký 41-2008-012885, số thứ tự ghi sổ 12885 ngày 24/12/2008.

+ Tài sản bị cưỡng chế kê biên thi hành án dân sự theo Quyết định số 116/QĐ-CCTHA ngày 20/3/2014 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

3. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị khoản nợ để bán đấu giá công khai.

4. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định đấu giá:

a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;

b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo Luật giá và các quy định pháp luật có liên quan;

c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;

d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;

e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá);

f. Có trụ sở chính hoặc chi nhánh đặt tại địa bàn TP.Hồ Chí Minh;

g. Có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm;

h. Có số lượng thẩm định viên tối thiểu 03 người;

i. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

5. Hồ sơ gồm có:

-  Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp kèm mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (Phí thẩm định giá được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị thẩm định giá theo chứng thư).

6. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ. 

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện)

Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.

Kết thúc: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Agribank hoặc Agribank AMC LTD đăng công khai thông tin lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá trên website của Agribank hoặc Agribank AMC LTD.     

- Địa điểm: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  

- Đầu mối liên hệ: Ông Lê Hồ Thắng (Điện thoại : 0978488480) 

- Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi