Đảng ủy Agribank tổ chức học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2020

28/09/2020

Thực hiện Công văn số 92 - CV/ĐUK ngày 14/01/2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Kế hoạch số 62 - KH/ĐU - NHNo ngày 05/3/2020 của Đảng ủy Agribank về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 26/9/2020, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối tại 174 điềm cầu trong toàn hệ thống.

Tham dự và báo cáo tại Hội nghị có GS.TS. Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Đảng ủy Agribank có đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Agribank;Thành viên Hội đồng thành viên; Phó Tổng Giám đốc; Trưởng ban kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm soát; Phó Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Agribank; các cấp ủy đảng, cán bộ lãnh đạo, đảng viên, người lao động Agribank.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Đảng ủy nêu rõ: Năm 2020 là năm thứ 5 triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05  đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp trong toàn Đảng bộ; việc quản lý, đánh giá việc đăng ký, phấn đấu của cán bộ, đảng viên đã được các cấp ủy quan tâm, kết hợp đánh giá, nhận xét vào dịp tổng kết cuối năm; 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả. Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm tự thân, hằng ngày của hầu hết cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, năm thứ 5 thực hiện Chỉ thị 05 với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là hết sức ý nghĩa, thiết thực. Đây là một chủ đề ý nghĩa, phù hợp, nhất là trong thời điểm hiện nay đảng bộ và các đơn vị trong toàn hệ thống Agribank đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức trước tác động sâu rộng của đại dịch Covid-19 để quyết tâm đạt được các mục tiêu kế hoạch năm 2020. Phó Bí thư Đảng ủy Agribank đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị sẽ cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết trong nội bộ, tiếp tục đoàn kết hơn, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu nội dung chuyên đề năm 2020 tại Hội nghị 

Hội nghị đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu nội dung chuyên đề năm 2020 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nội dung chuyên đề gồm 2 phần, phần thứ nhất: “Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”; phần thứ hai: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”. Qua hội nghị nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ, toàn hệ thống Agribank về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Bế mạc Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank yêu cầu các cấp ủy trực thuộc căn cứ Kế hoạch số 62-KH/ĐU-NHNo ngày 05/3/2020 của Đảng ủy Agribank triển khai tại đơn vị một số nội dung sau: Một là, quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Vận dụng, thảo luận đưa ra các giải pháp cụ thể phù hợp với thực tế của đơn vị, trong đó, đảm bảo tính liên tục, kế thừa, chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và sinh hoạt hàng ngày; Hai là, cấp ủy lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm; giải quyết kịp thời những vướng mắc tại đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về chỉnh đốn, xây dựng Đảng; chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm túc thường xuyên việc tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cán bộ đảng viên, người lao động; tuân thủ nghiêm túc các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Ba là, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động gắn “học với hành”, tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn, rèn luyện hàng năm và báo cáo kết quả thực hiện vào tổng kết cuối năm.

Tổ chức nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank. 

Minh Trung

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi