Agribank Chi nhánh Cầu Giấy thông báo lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản

21/06/2021

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
- Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Cầu Giấy.
- Địa chỉ: Số 99 phố Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  
2. Tài sản đấu giá: 
2.1. Tài sản thứ nhất:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 64, tờ bản đồ số: 61 tại địa chỉ:  Ô số 43 Lô BT-A5 Khu biệt thự đồi thủy sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, diện tích 297 m2, cụ thể như sau:
* Thửa đất:
- Thửa đất số: 64, tờ bản đồ số: 61
- Địa chỉ: Ô số 43 Lô BT-A5 Khu biệt thự đồi thủy sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Diện tích: 297 m2 (bằng chữ: Hai trăm chín mươi bảy mét vuông)
- Hình thức sử dụng: riêng: 297 m2       ;chung: Không m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng 
- Giấy tờ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất số CO 288989, Số vào sổ cấp GCN: CH 36664 do UBND thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 14/11/2019.
2.2. Tài sản thứ nhất:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 87, tờ bản đồ số: 60 tại địa chỉ:  Ô số 42 Lô BT-A5 Khu biệt thự đồi thủy sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, diện tích 316 m2, cụ thể như sau:
* Thửa đất:
- Thửa đất số: 87, tờ bản đồ số: 60 
- Địa chỉ: Ô số 42 Lô BT-A5 Khu biệt thự đồi thủy sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Diện tích: 316 m2 (bằng chữ: Ba trăm mười sáu mét vuông)
- Hình thức sử dụng: riêng: 316 m2       ;chung: Không m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng 
- Giấy tờ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 288990, Số vào sổ cấp GCN: CH 36663 do UBND thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 14/11/2019.
II. Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá khoản nợ.
1. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
2. Phương thức và thời hạn thanh toán:
- Phương thức thanh toán: Thanh toán trả ngay.
- Thời hạn thanh toán: Theo quy chế đấu giá.
3. Tiêu chí chọn đơn vị tổ chức đấu giá:
a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá phù hợp, số lượng chi nhánh...).
b. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;....
d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
f. Phải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh Cầu Giấy trước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá;
g. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá, trong trường hợp Agribank Chi nhánh Cầu Giấy yêu cầu.
4. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm
- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá
- Phương án bán đấu giá tài sản.
5. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ:
- Thời gian: trước 17h00 ngày 24/06/2021.
- Địa điểm: Phòng Tín dụng - Agribank Chi nhánh Cầu Giấy, địa chỉ: số 99 phố Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  
- Điện thoại : 024.37910768      - Fax: 024.37932557
Người nhận thông tin:     
Ông Trần Tuấn Anh – Phó Trưởng phòng Tín dụng; Số điện thoại: 0936.586.966
Ông: Hồ Tuấn Hùng – Cán bộ Phòng tín dụng; Điện thoại: 0985.368.678
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi