Agribank AMC thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo

15/02/2022

1.    Tên địa chỉ người có tài sản đấu giá: 
a. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Tân Phú
 - Địa chỉ: 126 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM
b. Đại diện cho người có tài sản đấu giá:
  - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
  - Địa chỉ: tầng 8-9, số 135 Đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội. 
2.    Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:
-    Tài sản 1: QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại thửa số: 82; tờ bản đồ số: 78, Diện tích: 307,4m2, Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị, Thời hạn sử dụng: lâu dài (theo Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BP 055630, số vào sổ cấp GCN: CH 04051, do UBND Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/9/2013). Địa chỉ thửa đất: Lô G01 Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên, phường An Phú, quận 2, Tp. HCM. Giá khởi điểm là 43.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ đồng chẵn).
Tài sản 2: QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại thửa số: 583; tờ bản đồ số: 34, Diện tích: 514,4m2, Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị, Thời hạn sử dụng: lâu dài (theo Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CK 450074, số vào sổ cấp GCN: CH 04773, do UBND Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/01/2018). Địa chỉ thửa đất: phường Bình Trưng Đông, quận 2, Tp. HCM. Giá khởi điểm là 33.333.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ ba trăm ba mươi ba triệu đồng). 
(*) Mức giá nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật.
Thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng tài sản đấu giá (nếu có) và các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác thuộc nghĩa vụ của người có tài sản phải nộp, những khoản này người mua tài sản trúng đấu giá nộp thay người có tài sản đấu giá.
3.    Hình thức phương thức đấu giá tài sản:
-    Hình thức và phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
4.    Phương thức và thời hạn thanh toán tiền mua tài sản đấu giá:
- Phương thức thanh toán: chuyển khoản
- Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản đấu giá:
+ Số tiền trả trước để thực hiện Hợp đồng: Trong thời hạn 5 (năm) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán tối thiểu (đã bao gồm tiền đặt trước) là 30% số tiền mua tài sản đấu giá và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua tài sản đấu giá không tiếp tục thực hiện theo cam kết.
+ Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền để mua tài sản đấu giá theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đã ký, và tài khoản của Agribank Chi nhánh Tân Phú.
5.    Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản: 
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a.    Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp);
b.    Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c.    Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá.
d.    Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
e.    Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
f.    Phải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh Tân Phú trước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá;
g.    Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá trong trường hợp Agribank Chi nhánh Tân Phú/Agribank AMC LTD yêu cầu, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá.
6.    Hồ sơ gồm có:
-    Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
-    Bản mô tả năng lực kinh nghiệm
-    Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá
-    Phương án đấu giá tài sản.
7.    Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 
-    Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện nơi nhận)
+    Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.
+    Kết thúc: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Agribank/Agribank AMC LTD thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá trên trang thông tin điện tử của Agribank và trang thông tin điện tử chuyên nghành về đấu giá tài sản. 
-    Địa điểm: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
-    Đầu mối liên hệ: Ông Đinh Nguyên Toán (Điện thoại: 0283 9153323) 
-    Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi