Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

14/09/2021

1. Khoản nợ bán đấu giá, Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 09/08/2021: 
Toàn bộ các khoản nợ của nhóm khách hàng bao gồm Công ty CP Đầu Tư và Sản Xuất Kiến An, Lê Văn Nam, Lại Hữu Phong tại Agribank Chi nhánh 9: Chi tiết xem Tại đây.
Đơn vị: VN đồng.

Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh cho đến khi Công ty CP Đầu Tư và Sản Xuất Kiến An, Ông Lê Văn Nam, Ông Lại Hữu Phong thanh toán hết nợ gốc tại Agribank Chi nhánh 9. 
Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. 
2. Giá khởi điểm, hình thức và phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức đấu giá trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ theo thủ tục đấu giá thông thường, bán chung 3 khoản nợ một lần.
- Giá khởi điểm đấu giá các khoản nợ của nhóm khách hàng bao gồm Công ty CP Đầu Tư và Sản Xuất Kiến An, Lê Văn Nam, Lại Hữu Phong là: Chi tiết xem Tại đây.

Đơn vị: VN đồng.

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm các khoản nợ đấu giá.
- Bước giá: 50.000.000 đồng.
3. Phương thức và thời hạn thanh toán:
Phương thức thanh toán trả ngay, người trúng đấu giá khoản nợ thanh toán 1 lần hoặc nhiều lần. Trong đó lần thanh toán đầu tiên ít nhất 30% giá trị khoản nợ trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ và thời hạn thanh toán cuối cùng không vượt quá 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ.
4. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá: 
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với khoản nợ, bên có khoản nợ đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a) Về cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng; có phòng đấu giá phù hợp, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
b) Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c) Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;
d) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp công bố tại thời điểm nộp hồ sơ; 
e) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 108/2020/TT-BTC, ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
f) Phải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh 9 trước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá;
g) Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá ba bên trong trường hợp Chi nhánh/Agribank AMC LTD xác định cần thiết, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận khoản nợ đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá.
5. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm;
- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá;
- Phương án đấu giá khoản nợ.
(Lưu ý: Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ đối với các đơn vị không được lựa chọn)
6. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 
- Thời gian: Kể từ ngày phát hành thông báo và kết thúc chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày Agribank AMC LTD/Agribank và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản đăng thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ trên Website.
- Địa điểm: Phòng Quản lý, khai thác tài sản - Agribank AMC LTD, số 194 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, người nhận: ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý, khai thác tài sản TSC.
- Hoặc gửi hồ sơ bản scan qua địa chỉ mail: nguyenhai666777@gmail.com trước để đăng ký tham gia đấu giá. Trong trường hợp được chọn thì tổ chức đấu giá bổ sung hồ sơ bản gốc gửi cho Agribank AMC LTD trước khi các bên ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ. Tổ chức đăng ký đấu giá chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính trung thực, tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ nộp gửi cho Agribank AMC LTD.
(Lưu ý: Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ đối với các đơn vị không được lựa chọn)
- Điện thoại : 028 – 39153332            Fax: 028 – 39153323.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi