Ngành Ngân hàng hòa nhịp cùng với sự đi lên của đất nước

05/05/2021

Ngày 05/5/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam. Buổi Lễ được tổ chức trực tuyến tới tất cả các điểm cầu chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố. Tại buổi Lễ, thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đánh giá ngành Ngân hàng đã hòa nhịp cùng với sự đi lên của đất nước và thể hiện quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, lập nhiều thành tích, viết tiếp những trang sử vẻ vang, hào hùng mới trên chặng đường phát triển và hội nhập của ngành Ngân hàng cũng như của đất nước.

Tại buổi Lễ, ngành Ngân hàng vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng- Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành ngân hàng qua các thời kỳ, đại diện các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế tại Hà Nội... Về phía ngành Ngân hàng có đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN, các đồng chí trong Ban Cán sự, Ban Lãnh đạo NHNN…

Đ/c Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN nhấn mạnh: Ngày 06/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, tiền thân của NHNN Việt Nam ngày nay. Sự ra đời của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam là một bước ngoặt lịch sử, là kết quả nối tiếp của quá trình đấu tranh xây dựng hệ thống tiền tệ, tín dụng độc lập, tự chủ, đánh dấu bước phát triển mới, thay đổi về chất trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng ở nước ta.

Đ/c Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc NHNN phát biểu khai mạc buổi Lễ kỷ niệm

Tóm tắt quá trình hình thành, phát triển và thành tựu đạt được của ngành Ngân hàng, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng chia sẻ: “Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, ngành Ngân hàng đã hòa nhịp cùng với sự đi lên của đất nước, trong chiến tranh cũng như hòa bình, trong dựng xây cũng như đổi mới, phát triển và hội nhập. Có thể nói, dù ở giai đoạn nào, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng Việt Nam cũng đã nỗ lực và cống hiến hết mình, góp phần quan trọng vào thành tựu đáng tự hào của Ngành và đất nước nói chung”. 

Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, trong những năm tới đây tình hình thế giới và trong nước đan xen nhiều thuận lợi, thời cơ, khó khăn và thách thức, nhất là khi đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục hoành hành trên phạm vi toàn thế giới, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn cho ngành Ngân hàng, đòi hỏi mỗi cán bộ Ngân hàng cần tiếp tục phát huy truyền thống đã được hun đúc, kết tinh qua 70 năm dựng xây, đổi mới và phát triển. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định, Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN và toàn ngành Ngân hàng sẽ bám sát đường lối chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII để chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động ngân hàng, góp phần hiện thực hoá các mục tiêu mà Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025) và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2021-2030) và tầm nhìn 2045.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, cảm ơn và biểu dương những thành tích đã đạt được của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Ngân hàng trong suốt 70 năm qua. Tổng Bí thư đánh giá cao các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Ngân hàng đã luôn luôn cố gắng, nỗ lực, phấn đấu,vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không quản ngại gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc nền tài chính tiền tệ độc lập, tự chủ của quốc gia, thực hiện tốt sứ mệnh cung cấp nguồn lực tài chính, tín dụng, dịch vụ ngân hàng phục vụ sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp đổi mới, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh và bền vững, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ta như ngày hôm nay. 

Với những thành tích đạt được, ngành Ngân hàng đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng (năm 2006), ba lần Huân chương Hồ Chí Minh vào các năm 1996, 2011, 2016 và nhiều phần thưởng cao quý khác. Với những thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng, NHNN vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.


Đ/c Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tổng Bí thư chỉ rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: Phấn đấu đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nước ta là “Nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp”. Đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành “Nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao” và đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập đất nước, nước ta sẽ trở thành “ Nước phát triển, có thu nhập cao”.   

Để thực hiện được những mục tiêu, nhiệm vụ vẻ vang, cao cả nhưng cũng rất nặng nề đó, toàn hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có ngành Ngân hàng với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế cần phải tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nỗ lực phấn đấu, phát huy thật tốt những kết quả và bài học kinh nghiệm thành công cũng như chưa thành công đã đúc rút được, nghiêm túc, quyết liệt khắc phục bằng được những hạn chế yếu kém còn tồn đọng để nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong thời kỳ mới.

Dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ còn tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, phức tạp và khó lường trong những năm tới, Tổng Bí thư đề nghị ngành Ngân hàng cần tiếp tục phát huy những thành quả lớn lao mà các thế hệ đi trước đã để lại, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức đạo đức nghề nghiệp, nỗ lực đổi mới mạnh mẽ tư duy để tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, khắc phục những tồn tại hạn chế bất cập; phấn đấu nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, điều hành chính sách tiền tệ của NHNN và đảm bảo an ninh, an toàn hiệu quả hoạt động của hệ thống các TCTD; thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và huy động đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng, dịch vụ ngân hàng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Tổng Bí thư tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp, vẻ vang và với nhiệt huyết, quyết tâm đổi mới, bản lĩnh chính trị vững vàng, cùng sự năng động, sáng tạo, trong thời gian tới, ngành Ngân hàng Việt Nam nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục viết lên những trang sử mới hào hùng, góp phần quan trọng đưa Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ngành Ngân hàng Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tựu mới, có bước trưởng thành mới, mạnh mẽ hơn nữa, vững chắc hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, tiếp tục đóng góp xứng đáng với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước thân yêu của chúng ta ngày càng thịnh vượng, hùng cường đi lên chủ nghĩa xã hội như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và cũng là khát vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam. 

Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng hứa với đồng chí Tổng Bí thư, với các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ không ngừng phấn đấu để có trí tuệ và bản lĩnh vững vàng, tiếp tục đoàn kết một lòng, hăng hái thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đưa hệ thống ngân hàng phát triển nhanh, toàn diện, hiệu quả, an toàn, bền vững và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Với những thành tựu của ngành Ngân hàng trong suốt 70 năm qua, với thế và lực cũng như vị thế mới của Việt Nam, sự quan tâm sâu sắc và lãnh đạo toàn diện của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, ngành Ngân hàng vững tin sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Thế hệ cán bộ ngân hàng hôm nay sẽ tiếp bước các thế hệ đi trước, viết tiếp những trang sử vẻ vang, hào hùng mới trên chặng đường phát triển và hội nhập của ngành Ngân hàng cũng như của đất nước. 

Quang Tùng 


 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi