Đảng bộ Agribank chú trọng bồi dưỡng phát triển thế hệ trẻ vừa hồng vừa chuyên

25/08/2020

Thế hệ trẻ, thế hệ cán bộ nguồn, kế cận của mỗi doanh nghiệp, việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ, cán bộ nguồn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đơn vị. Trong những năm qua, Agribank luôn quan tâm phát triển thế hệ trẻ một cách toàn diện, vững chuyên môn nghiệp vụ, phong cách giao dịch chuyên nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; góp phần giữ vững vị thế thương hiệu Agribank và đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội đất nước.
 
Agribank có số lượng đoàn viên thanh niên đông đảo, chiếm tới gần 1/3 lực lượng lao động toàn hệ thống (khoảng 14.000 đoàn viên thanh niên). Đây là những cán bộ trẻ yêu nghề, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết và đam mê với công việc. Đồng thời đây cũng là những cán bộ có trách nhiệm với khách hàng, năng động, xung kích trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ hoạt động tuyên truyền, xây dựng hình ảnh thương hiệu, xây dựng phong cách văn minh, chuyên nghiệp. 

 

Cán bộ trẻ Agribank đã củng cố được niềm tin của khách hàng nơi ngân hàng

Lớp cán bộ trẻ Agribbank đang giữ một vai trò quan trọng trong hoạt động của Agribank, nhiệt tình, năng động, được đào tạo bài bản, có trình độ nghiệp vụ, đặc biệt là tin học và ngoại ngữ, đang công tác ở hầu hết các vị trí công việc. Công tác thanh niên luôn được Đảng ủy Agribank quan tâm, sát sao chỉ đạo. Đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng; đồng thời quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X, Đảng ủy Agribank đã ban hành Nghị quyết số 86-NQ/ĐU-NHNo ngày 06/5/2016 về “lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Agribank”. 

Sự quan tâm, sát sao, tạo điều kiện của Đảng ủy Agribank thể hiện rõ thông qua việc chỉ đạo triển khai thực hiện quyết định số 782/QĐ-NHNN ngày 08/04/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên ngành Ngân hàng giai đoạn 2012-2020. Tổng Giám đốc Agribank đã ban hành quyết định số 406/QĐ-NHNo-TCTL ngày 28/03/2016 Ban hành chương trình phát triển thanh niên Agribank giai đoạn 2016-2020 (Chương trình phát triển thanh niên). Qua đó, Agribank là đơn vị duy nhất trong Khối Doanh nghiệp Trung ương thành lập Ban chỉ đạo Chương trình Phát triển thanh niên Agribank giai đoạn 2016-2020, trong đó đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Agribank. Thông qua triển khai Chương trình phát triển thanh niên, công tác thanh niên Agribank đã có những thành tựu đáng kể, tổ chức được những hoạt động toàn diện, thiết thực, thúc đẩy sự đoàn kết, gắn bó trong đoàn viên thanh niên Agribank.

 

Thanh niên trẻ Agribank đồng hành cùng người dân trên khắp mọi miền tổ quốc trong công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới…

Đặc biệt sau khi Agribank tổ chức Hội nghị liên hoan thanh niên tiên tiến toàn hệ thống vào năm 2016, các đoàn cơ sở trên toàn hệ thống đã có sự gắn kết hơn. Lực lượng thanh niên đã có những đóng góp ý tưởng, sáng kiến trong cuộc thi sáng tạo Agribank (A-IDEAS), để đẩy mạnh phát triển dịch vụ, phát triển tiện ích dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và nâng cao thị phần dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh. Lực lượng thanh niên cũng là hạt nhân chủ đạo thực hiện nâng cao chuẩn mực trong ứng xử, phong cách giao tiếp, xây dựng văn hóa Agribank. Các tiểu Ban chỉ đạo thanh niên tại 9 khu vực trên toàn quốc đã có văn bản chỉ đạo các chi nhánh trong khu vực xây dựng chương trình phát triển thanh niên tại chi nhánh và đã nhận được sự đồng thuận; đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú có ý nghĩa thiết thực: chương trình thi đua “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; chương trình hiến máu nhân đạo “Ngày chủ nhật hồng”; chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc cho đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng; phát động các phong trào thi đua, phát triển sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ số; tích cực tham gia vào hoạt động truyền thông phát triển thương hiệu; phòng chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

 

Thanh niên trẻ Agribank với những chương hiến máu nhân đạo: một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Agribank đã từng bước nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng cơ sở đối với thanh niên và công tác phát triển thanh niên.Vai trò, vị trí của thanh niên trong sự phát triển của Agribank ngày càng được khẳng định; tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên trong học tập, ứng dụng khoa học, công nghệ vào nghiệp vụ chuyên môn được phát huy. Tổ chức Đoàn thanh niên được quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn trong các hoạt động. Năm 2017, Agribank đã tổ chức chương trình về nguồn, thăm các địa chỉ đỏ ở tuyến đường Trường Sơn cho 170 Bí thư Đoàn Thanh niên toàn quốc, qua đó giáo dục lý tưởng cách mạng, tạo động cơ phấn đấu cho đoàn viên thanh niên. Đặc biệt, năm 2018, các Bí thư đoàn thanh niên đã được vinh dự có mặt tại các hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Agribank, gần 40 lượt cán bộ Đoàn đã được lựa chọn tham gia đoàn công tác của Agribank đến thăm các đơn vị đang đóng quân tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.

 

Thanh niên trẻ Agribank hướng về biển đảo quê hương

Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên bước đầu đạt hiệu quả nhất là việc triển khai, thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; việc đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ được cấp ủy Đảng, lãnh đạo, đoàn thể quan tâm. Đoàn viên thanh niên đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động phong trào, đóng góp vào sự phát triển chung của Agribank.

Với đặc thù tổ chức Đoàn trong Doanh nghiệp, các hoạt động của Đoàn Agribank thực hiện chủ yếu tập trung vào loại hình tình nguyện tại chỗ, từ các công việc hàng ngày gắn với nội dung đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào: "Thanh niên tình nguyện"; "Tuổi trẻ sáng tạo"; vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua học tập, xung kích đi đầu trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, xử lý công việc, xây dựng các mô hình kiểu mẫu trong giao dịch với khách hàng, chủ động tham mưu và hoàn thành công việc đạt hiệu quả.

 

Những thanh niên Agribank tiên tiến làm theo lời Bác được vinh danh tại lễ tuyên dương "Thanh niên tiên tiến Agribank"

Đoàn thanh niên Agribank đã góp phần quan trọng trong kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank trong những năm qua. Những thanh niên trẻ Agribank luôn có mặt trên khắp mọi miền tổ quốc, tích cực hỗ trợ khách hàng bằng những sản phẩm dịch vụ tiện ích phù hợp nhất. Các thế hệ cán bộ Agribank cùng nối tiếp dựng xây thương hiệu Agribank gắn bó với "tam nông", trở thành người bạn đồng hành thân thiết, hỗ trợ vốn đắc lực cho hộ nông dân để vươn lên trong sản xuất, kinh doanh, tạo nên những thành tựu nổi bật về sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 

Đoàn Thanh niên Agribank là tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện, trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương với 43 cơ sở Đoàn trực thuộc (gồm 35 Đoàn cơ sở và 08 Chi đoàn cơ sở trực thuộc), với 2.365 đoàn viên công tác tại Trụ sở chính và các chi nhánh, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mô hình tổ chức của Đoàn Agribank tương ứng với mô hình tổ chức của Đảng bộ Agribank. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐTV, Ban điều hành Agribank; Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Agribank luôn bám sát trọng tâm công tác, chủ trương để xây dựng, triển khai có hiệu quả nội dung chương trình hành động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ của Đoàn phù hợp với đặc thù của Agribank. Hàng năm, Tập thể Đoàn Thanh niên Agribank rất vinh dự nhận được bằng khen của TW đoàn khen tặng có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, cờ thi đua đơn vị dẫn đầu của Đoàn khối DNTW…

Hương Giang

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi