Agribank Chi nhánh 3 thông báo bán đấu giá tài sản

11/10/2021

1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3. Địa chỉ: Số 112 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: Trụ sở chính: số 56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.
3. Tài sản đấu giá: 
3.1. Quyền sử dụng đất diện tích 200 m2 thuộc một phần thửa 39, tờ bản đồ số 17 BĐĐC năm 2003 và nhà ở có tổng diện tích sử dụng 116,4 m2, diện tích xây dựng 116,4 m2 tọa lạc tại địa chỉ 54 đường Bưng Ông Thoàn, khu phố 1, phường Phú Hữu, Quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc 4330/2004 do UBND Quận 9 - thành phố Hồ Chí Minh cấp cho ông Trần Anh Vũ và bà Trần Việt Bắc ngày 20/09/2004, cập nhật chuyển nhượng cho ông Đỗ Tuấn Anh ngày 14/6/2019.
3.2. Quyền sử dụng đất diện tích 1.788,9 m2 thuộc thửa đất số 696, tờ bản đồ số 17 tại địa chỉ phường Phú Hữu, Quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 852712, số vào sổ cấp GCN CH08607 do UBND Quận 9 - thành phố Hồ Chí Minh cấp cho ông Trần Văn Ứng và bà Nguyễn Thị Lẻ ngày 13/11/2017, cập nhật chuyển nhượng cho ông Đỗ Tuấn Anh ngày 14/6/2019.
Ghi chú: Thửa 696 được thành lập từ một phần thửa 127, tờ bản đồ 03 (theo tài liệu 02/CT-UB), tương ứng với một phần thửa 39, tờ bản đồ 17 (theo tài liệu năm 2003), BĐC phường Phú Hữu, Quận 9 theo Giấy Chứng nhận QSDĐ số L 607760, số vào sổ 00645QSDĐ/PH do UBND Quận 9 cấp ngày 12/12/1998 (Chuyển mục đích sang đất ở).
Tài sản bán chung, không tách rời.  
4. Đặc điểm tài sản
4.1. Theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc 4330/2004 do UBND Quận 9 - thành phố Hồ Chí Minh cấp cho ông Trần Anh Vũ và bà Trần Việt Bắc ngày 20/09/2004, cập nhật chuyển nhượng cho ông Đỗ Tuấn Anh ngày 14/6/2019 và Chứng thư thẩm định giá số 27/2021/CTTĐG/AVAHCM ngày 19/5/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thì tài sản có đặc điểm như sau:
a. Đất ở:
- Thửa đất số: một phần thửa 39            Tờ bản đồ số: 17 BĐĐC năm 2003;
- Diện tích: 200 m2 (Bằng chữ: Hai trăm mét vuông);
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 200 m2;
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.
b. Nhà ở:
- Địa chỉ: 54 đường Bưng Ông Thoàn, khu phố 1, phường Phú Hữu, Quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh;
- Tổng diện tích sử dụng: 116,4 m2;
- Diện tích xây dựng: 116,4 m2;
- Kết cấu: Tường gạch, mái tôn;
- Số tầng: 01.
4.2. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 852712, số vào sổ cấp GCN CH08607 do UBND Quận 9 - thành phố Hồ Chí Minh cấp cho ông Trần Văn Ứng và bà Nguyễn Thị Lẻ ngày 13/11/2017, cập nhật chuyển nhượng cho ông Đỗ Tuấn Anh ngày 14/6/2019 và Chứng thư thẩm định giá số 27/2021/CTTĐG/AVAHCM ngày 19/5/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thì tài sản có đặc điểm như sau:
- Thửa đất số: 696                           Tờ bản đồ số: 17;
- Địa chỉ: phường Phú Hữu, Quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh;
- Diện tích: 1.788,9 m2 (Bằng chữ: Một nghìn bảy trăm tám mươi tám phẩy chín mét vuông);
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng: + Đất ở: 1.533,4 m2;
+ Đất trông cây lâu năm: 255,5 m2;
- Thời hạn sử dụng: + Đất ở: lâu dài;
+ Đất trồng cây lâu năm: 10/11/2018;
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 1.533,4 m2; Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 255,5 m2.
5. Nguồn gốc tài sản: 
Tài sản thuộc sở hữu của ông Đỗ Tuấn Anh đã thế chấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3 theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 1602-LCL-201900606 ngày 19/11/2019 để bảo đảm khoản vay cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiết kế Xây dựng Phú Cường. Nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3 thực hiện việc xử lý tài sản bảo đảm bằng hình thức đấu giá để thu hồi nợ phù hợp với các quy định tại Hợp đồng thế chấp và tuân thủ các quy định của pháp luật. 
6. Tổng giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá của tài sản:
6.1. Tổng giá khởi điểm tài sản: 58.000.000.000 đồng (Năm mươi tám tỷ đồng). Giá khởi điểm của tài sản chưa bao gồm phí công chứng, các loại thuế, phí và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản bán đấu giá. 
6.2. Tiền đặt trước: 
Tiền đặt trước: 5.800.000.000 đồng (Năm tỷ, tám trăm triệu đồng).
Tiền đặt trước nộp vào tài khoản:
Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam
Số tài khoản: 1602 002 133 133 mở tại Agribank Chi nhánh 3.
Nội dung: Tổ chức/Cá nhân nộp tiền đặt trước QSDĐ và tài sản gắn liền với đất thuộc một phần thửa 39, tờ bản đồ số 17 BĐĐC năm 2003 và thửa đất số 696, tờ bản đồ số 17 tại địa chỉ phường Phú Hữu, Quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh.
6.3. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)/bộ hồ sơ.
6.4. Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).
7. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá hoặc Đấu giá trực tuyến. (Tùy điều kiện cụ thể, Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam sẽ thông báo hình thức tiến hành cuộc đấu giá đến khách hàng khi hết thời hạn đăng ký)
8. Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.
9. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
• Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 12/10/2021 đến 17h00 ngày 13/10/2021 (trong giờ hành chính).
• Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.
10. Thời gian, phương thức bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
• Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 08h00 ngày 06/10/2021 đến 16h30 ngày 13/10/2021 (trong giờ hành chính).
• Địa điểm, phương thức bán hồ sơ:
Khách hàng liên hệ trực tiếp Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam. 
Trụ sở chính địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh hoặc khách hàng truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ trên miền: http://daugiaviet.vn) và làm theo hướng dẫn để tham khảo hồ sơ, tải hồ sơ đăng ký.
• Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
Khách hàng tham gia nộp hồ sơ trong thời gian quy định trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam. Trụ sở chính địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh hoặc gửi thư bảo đảm qua đường bưu chính. Đồng thời, khách hàng truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ trên miền: http://daugiaviet.vn) để đăng ký tham gia đấu giá.
Lưu ý: Hồ sơ hợp lệ: là hồ sơ có đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam nhận được đến 16h30 ngày 13/10/2021. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 16h30 ngày 13/10/2021 sẽ không được tiếp nhận.
Việc đăng ký đấu giá trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến phải được hệ thống ghi nhận đến đến 16h30 ngày 13/10/2021.
11. Thời gian nộp tiền đặt trước 
• Thời gian nộp tiền đặt trước là ngày 12/10/2021, ngày 13/10/2021 và ngày 14/10/2021 (trong giờ hành chính).
12. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
Trường hợp theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói
• Thời gian tổ chức đấu giá vào lúc: 14h00 ngày 15/10/2021.
• Địa điểm: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam. Trụ sở chính địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí. Điện thoại: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.
Trường hợp đấu giá theo hình thức đấu giá trực tuyến:
• Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Từ 14h00 đến 15h00 ngày 15/10/2021.
• Địa điểm: tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (http://daugiaviet.vn).
Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam sẽ thông báo hình thức tiến hành cuộc đấu giá đến khách hàng khi hết thời hạn đăng ký.
13. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. 
14. Khách hàng đăng ký hợp lệ: Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ, hồ sơ đăng ký, nộp tiền hồ sơ, đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định.    
(Lưu ý: Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch thì người trúng đấu giá có trách nhiệm đo vẽ thực tế (không tranh chấp với phần đất của người sử dụng đất khác...), phần diện tích, công trình xây dựng trên đất chưa được công nhận, diện tích đất hết thời hạn sử dụng (nếu có) thì người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cập nhật, cấp đổi giấy chứng nhận, gia hạn thời gian sử dụng đất, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan (nếu có) và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.
Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá.
Khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên đề nghị liên hệ trước số điện thoại 08.88154369 – 08.88164369. Khách hàng đến công ty (trụ sở, chi nhánh, VP giao dịch) nộp hồ sơ, tham gia đấu giá phải khai báo y tế và chịu trách nhiệm không thuộc trường hợp cách ly, hạn chế tiếp xúc và các trường hợp tương tự theo quy định/yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trường hợp xảy ra sự kiện Bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như: văn bản chỉ đạo của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền, thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, dịch bệnh… và các trường hợp tương tự theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, làm cho việc tiến hành thủ tục đấu giá không thể thực hiện được thì khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện theo phương án thống nhất giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3 và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam, đồng thời các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.).
(Thông báo thay cho Thư mời tham gia, tham dự đấu giá.)  
- Phòng Tín dụng - Agribank Chi nhánh 3, địa chỉ: 112 Trần Quốc Thảo, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Cán bộ phụ trách giải quyết, liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Thắng, chức vụ: Cán bộ Tín dụng, số điện thoại: 098 619 31 68.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi