Agribank AMC LTD thông báo thu giữ/tiếp quản tài sản bảo đảm 

18/05/2022

I. Thông tin khách hàng:

 

Tên khách hàng:

Nguyễn Đăng Nghĩa

- Dư nợ hiện tại thời điểm 31/03/2021

+ Dư nợ gốc nội bảng: 22.000.000.000 đồng

+ Dư nợ lãi: 2.700.177.083 đồng

(trong đó QH: 157.343.700 đồng)

- Nhóm nợ tại thời điểm 31/03/2021

Nhóm 5

Tên khách hàng:

Lã Quốc Oai

- Dư nợ hiện tại thời điểm 31/03/2021

+ Dư nợ gốc nội bảng: 22.000.000.000 đồng

+ Dư nợ lãi: 2.700.177.083 đồng

(trong đó QH: 157.343.700 đồng)

- Nhóm nợ tại thời điểm 31/03/2021

Nhóm 5

Tên khách hàng:

Dương Thị Tuyết Lan

- Dư nợ hiện tại thời điểm 31/03/2021

+ Dư nợ gốc nội bảng: 22.000.000.000 đồng

+ Dư nợ lãi: 2.700.177.083 đồng

(trong đó QH: 157.343.700 đồng)

- Nhóm nợ tại thời điểm 31/03/2021

Nhóm 5

II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ/tiếp quản của khoản vay:
Do bên bảo đảm là Ông Lưu Văn Toàn và vợ bà Trần Thị Minh Tuyết đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo thông báo về việc tự nguyện bàn giao để xử lý thu hồi nợ của Agribank AMC LTD. Nay Agribank AMC LTD thông báo về việc thu giữ/tiếp quản tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:

1. Tài sản bảo đảm thu giữ/tiếp quản
Toàn bộ quyền sử dụng đất tại: Thửa đất số D3A- 04 Ô số 27, Tờ bản đồ số 00, địa chỉ: D3A-04 Ô số 27, Khu đấu giá 18,6 ha, phường Phú thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) số: AN 077379, MS: 10103154632, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H, hồ sơ gốc số: 1464/2008/QĐ-UBND/676/2008 do UBND quận Tây Hồ, Hà Nội cấp ngày 14/07/2008. Đã đăng ký sang tên quyền sử dụng đất, theo xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, Chi nhánh quận Tây Hồ ngày 03/04/2017 như sau: Đăng ký chuyển nhượng cho cho chủ sử dụng: Ông Lưu Văn Toàn, CMND: 001063000816 và bà Trần Thị Minh Tuyết, CMND: 001164001789, HKTT: 63 đường Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Nhận chuyển nhượng theo Hợp đồng số 1411.2017/HĐCN do Văn phòng công chứng Gia Khánh lập ngày 30/3/2017. Chi tiết được mô tả trong giấy chứng nhận như sau:

a.  Thửa đất:
- Thửa đất số: D3A- 04 Ô số 27, Tờ bản đồ số 00;
- Địa chỉ: D3A-04 Ô số 27, Khu đấu giá 18,6 ha, phường Phú thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội;
- Diện tích: 333m2 (Ba trăm ba mươi ba mét vuông)
- Hình thức sử dụng: 
+ Sử dụng riêng: 333,0m2;
+ Sử dụng chung: Không m1;
-    Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;
-    Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
-    Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

b.  Ghi chú:
Thửa đất được trích đo địa chính;
Diện tích xây dựng không được vượt quá 116.6m2.

c.  Sơ đồ thửa đất (được mô tả cụ thể trong GCN nêu trên)

2. Lý do Thu giữ /tiếp quản: Để xử lý thu hồi nợ.

3. Thời gian Thu giữ /tiếp quản: bắt đầu từ 10h00 ngày 02/06/2022 cho đến khi hoàn thành xong việc Thu giữ/tiếp quản tài sản bảo đảm.

4. Địa điểm Thu giữ /tiếp quản: Thửa đất số D3A-04 Ô số 27, Khu đấu giá 18,6 ha, phường Phú thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

5. Ông Lưu Văn Toàn và vợ bà Trần Thị Minh Tuyết cùng các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ/bàn giao tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản bảo đảm để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ/tiếp quản tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Agribank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Agribank AMC LTD thì phải bồi thường.

6. Trong quá trình tiến hành thu giữ/tiếp quản tài sản bảo đảm, nếu Ông Lưu Văn Toàn và vợ bà Trần Thị Minh Tuyết và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ/tiếp quản tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ/tiếp quản tài sản bảo đảm.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi