Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ

25/08/2021

1. Tên, địa chỉ của cơ quan có khoản nợ đấu giá:
- Tên cơ quan có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh.
- Địa chỉ: Số 72, Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
2. Thông tin về khoản nợ:
2.1. Thông tin về bên nợ:
- Tên bên nợ:  Công ty TNHH Ngôi Sao Việt
- Địa chỉ Trụ sở chính: Số nhà 129, tổ dân phố số 6, Thị Trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1000826133 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 17/12/2010, thay đổi lần 3 ngày 20/08/2020
- Lĩnh vực kinh doanh chính Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; Khai thác quặng sắt; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng...
- Người đại diện theo Pháp luật: Lê Tuấn Hùng    -  Chức vụ: Giám đốc 
- Mã CIC của khách hàng vay:  2200006603
2.2. Chi tiết về khoản nợ 
- Khoản vay dài hạn, số tiền vay: 98.000.000.000 đồng, theo Hợp đồng tín dụng số 8000LAV201200286/HĐTD ngày 14/06/2012 kèm các Phụ lục HĐTD ngày 08/07/2014; Phụ lục HĐTD ngày 10/4/2020 đã ký giữa Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Ninh với Công ty TNHH Ngôi Sao Việt.
- Giá trị ghi sổ của khoản nợ (bao gồm nợ gốc, lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn, phí) đến ngày 18/8/2021 là: 142.769.585.535 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai tỷ bảy trăm sáu mươi chín triệu năm trăm tám năm ngàn năm trăm ba năm đồng). Trong đó:
+ Dư nợ gốc: 76.290.621.283 đồng   
+ Nợ lãi: 66.478.964.251 đồng. Trong đó: Lãi trong hạn: 66.216.651.654 đồng; lãi quá hạn 262.312.597 đồng
- Hạn mức cấp tín dụng: 6.000.000.000 đồng, theo Hợp đồng tín dụng số 8000LAV201400568/HĐTD ngày 8/12/2013 kèm các Phụ lục HĐTD ngày 09/01/2015; Phụ lục HĐTD ngày 10/4/2020 đã ký giữa Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Ninh với Công ty TNHH Ngôi Sao Việt.
- Giá trị ghi sổ của khoản nợ (bao gồm nợ gốc, lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn, phí) đến ngày 18/8/2021 là: 2.261.681.945 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm sáu mươi mốt triệu sáu trăm tám mươi mốt ngàn chín trăm bốn năm đồng). Trong đó:
+ Dư nợ gốc: 2.000.000.000 đồng.
+ Nợ lãi: 261.681.945 đồng. Trong đó: Lãi trong hạn: 241.305.556 đồng; lãi quá hạn 20.376.389 đồng.
3. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp
4. Giá khởi điểm để đấu giá: 
- Theo Thông báo của Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh.
5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá;
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
6. Hồ sơ đăng ký                                 
- Đơn đăng ký tham gia tổ chức đấu giá; phương án đấu giá.
- Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực, hồ sơ chứng minh cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức cuộc đấu giá tài sản.
- Hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Trong thời hạn: 03 ngày làm việc (kể từ ngày đăng thông báo).
- Địa điểm: Phòng Khách hàng doanh nghiệp – Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh.
- Địa chỉ: Số 72, Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Số điện thoại liên hệ: 0203.3825.310
- Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.
- Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần. 
Buổi sáng: 8h00 – 11h00; Buổi chiều: 14h00 – 17h00.
Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết để đăng ký tham gia.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi