Agribank Chi nhánh Tràng An thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá khoản nợ 1459

02/08/2023

1. Thông tin bên nợ:
- Tên bên nợ: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mivi Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp số: 0108013124 do phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/10/2017, đăng ký thay đổi lần 06 ngày 24/02/2022.
- Trụ sở đăng ký tại: Số 24, Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

2. Giá trị ghi sổ khoản nợ (tính đến ngày 04/08/2023): 52.247.031.144 đồng.

3. Tài sản bảo đảm cho khoản nợ:

STT

Tên tài sản bảo đảm

Giấy tờ về tài sản bảo đảm

Chi tiết tài sản bảo đảm

1

Quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CT 088597, Số vào sổ cấp GCN: CT 18090 do Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Kiên Giang cấp ngày 25/12/2019.

+ Thửa đất số: 1774; Tờ bản đồ số: 57.

+ Diện tích: 187,5m²

+ Địa chỉ: Dự án khu du lịch phức hợp Hoàng Hải, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

+ Thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc.

2

Quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CT 088598, Số vào sổ cấp GCN: CT 18091 do Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Kiên Giang cấp ngày 25/12/2019.

+ Thửa đất số: 1775;  Tờ bản đồ số: 57.

+ Diện tích: 187,5m²

+ Địa chỉ: Dự án khu du lịch phức hợp Hoàng Hải, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

+ Thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc.

3

Quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CT 088584, Số vào sổ cấp GCN: CT 18077 do Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Kiên Giang cấp ngày 25/12/2019.

+ Thửa đất số: 1761;  Tờ bản đồ số: 57

+ Diện tích: 200m²

+ Địa chỉ: Dự án khu du lịch phức hợp Hoàng Hải, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

+ Thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc.

4

Quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CT 088558, Số vào sổ cấp GCN: CT18051 do Sở Tài nguyên và Môi Trường  tỉnh Kiên Giang cấp ngày 25/12/2019.

+ Thửa đất số: 1735;  Tờ bản đồ số: 57

+ Diện tích: 200m²

+ Địa chỉ: Dự án khu du lịch phức hợp Hoàng Hải, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

+ Thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc.

4. Lựa chọn tổ chức đấu giá:
- Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá ngày 17/11/2016 và các tiêu chí do Agribank Chi nhánh Tràng An quyết định, cụ thể như sau:
 

 

 

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 2 Đấu giá viên

2

Thời gian hoạt động (Kinh nghiệm)

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên

3

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu Agribank Chi nhánh Tràng An

4

Cơ sở vật chất, trang thiết bị

Có phòng đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

5

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

6

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại thông tư số 45/2017TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính

7

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp hoặc Sở tư pháp công bố

 

- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.
- Địa điểm nộp hồ sơ:
+ Agribank Chi nhánh Tràng An
+ Địa chỉ: Số 01 Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Agribank chi nhánh Tràng An lựa chọn.
* Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
- Agribank Chi nhánh Tràng An (Ông Phạm Duy Anh – SĐT: 0989655159)
 

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi