Agribank Đông Anh thông báo bán đấu giá tài sản

23/03/2022

1. Tài sản cần bán đấu giá: 
 - Tài sản: Quyền sử dụng đất  
 + Thửa đất số 30, tờ bản đồ 43
 + Diện tích: 108 m2 (Một trăm linh tám mét vuông)
 + Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 + Hợp đồng thế chấp số: 2141/2010/HĐTC ngày 21/04/2010.
 + Giấy tờ pháp lý của tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Đ 266551 do UBND huyện Đông Anh cấp ngày 25/10/2004 mang tên Hộ gia đình bà Tô Thị Kim Liên, địa chỉ Thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội..
 + Giá khởi điểm: 8.200.000.000 đồng (Tám tỷ, hai trăm triệu đồng.)
 + Tiền đặt trước: 420.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu đồng)
 + Bước giá: 10.000.000đồng (Mười triệu đồng)

Giá nêu trên chưa bao gồm thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và các loại phí, lệ phí chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại phí khác (Ngoài chi phí Phát mại, đấu giá tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật sẽ được khấu trừ vào số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản). Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại lệ phí khác mà pháp luật quy định người mua và người bán có trách nhiệm phải nộp. 

2. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản: 
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);
b. Về phương án đấu giá: Khả thi, hiệu quả;
c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá; tỷ lệ đấu giá thành; uy tín (trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng).....;
d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
e. Có tên trong danh sách các TCĐG tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
f. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên trong trường hợp Chi nhánh/Agribank AMC LTD xác định cần thiết, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá.

3. Hồ sơ gồm có:
Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp; Bản mô tả năng lực kinh nghiệm; Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá; Phương án đấu giá tài sản.

4. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 
- Thời gian: trước 16 giờ 00 phút, ngày 31/03/2022.
- Địa điểm: Phòng Khách hàng doanh nghiệp – Agribank chi nhánh Đông Anh
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà xổ số Thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội).  
- Điện thoại : 0243.8832021    
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi