Agribank Bến Thành thông báo đấu giá tài sản

04/10/2021

I.    Thông tin Khách hàng: 
Tên khách hàng:    Bà Lê Thị Mai
Thông tin:   CMND số: 022 022 546, cấp ngày 23/02/2001, nơi cấp: Công an TP. HCM
Địa chỉ :   308 Lý Thường Kiệt, Phường 9, quận Tân Bình, TP. HCM
II. Thông tin về khoản nợ cần bán đấu giá:
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản là khoản nợ như sau:
1.    Tổ chức đấu giá khoản nợ: 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG SÀI GÒN
Trụ sở: 693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
2.    Người có khoản nợ đấu giá: 
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẾN THÀNH (Sau đây gọi tắt là Agribank Chi nhánh Bến Thành)
Địa chỉ: 113, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
3.    Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ có bảo đảm của bà Lê Thị Mai tại Agribank Chi nhánh Bến Thành theo Hợp đồng tín dụng số 1920-LAV-200800849 ngày 18/11/2008 và các Phụ lục hợp đồng tín dụng kèm theo. Tài sản bảo đảm khoản nợ theo Hợp đồng thế chấp số 1920-LCP-200801048 ngày 08/12/2008 được ký giữa Agribank Chi nhánh Bến Thành với ông Nguyễn Thượng Đắt.
3.1. Thông tin về khoản nợ tại Agribank Chi nhánh Bến Thành: 
Tình hình dư nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến hết ngày 02/07/2021: 11.679.226.056 đồng. Trong đó:     
Nợ gốc        : 4.620.000.000 đồng
Lãi trong hạn    : 4.993.100.056 đồng
Lãi quá hạn    : 2.066.126.000 đồng
3.2. Thông tin về tài sản liên quan đến khoản nợ:
    Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số 459-1-36, tờ bản đồ số 16 hộ 4 (CL-AĐ), tọa lạc tại địa chỉ số C12 khu nhà ở Thương mại 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 3463/SXD do Sở Xây Dựng TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13/4/2004 cho ông Nguyễn Thượng Đắt, cập nhật số tờ và số thửa ngày 23/08/2004
    Lưu ý: Khoản nợ được bán theo nguyên trạng và theo phương thức có sao bán vậy.
3.3. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của khoản nợ và giấy tờ kèm theo: Là khoản vay của bà Lê Thị Mai (có bảo đảm bằng tài sản) tại Agribank Chi nhánh Bến Thành theo Hợp đồng tín dụng số 1920-LAV-200800849 ngày 18/11/2008 và các Phụ lục hợp đồng tín dụng kèm theo.
3.4. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
-    Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “Có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.
-    Rủi ro tiềm ẩn: Bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: Các tranh chấp giữa bà Lê Thị Mai và các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của bà Lê Thị Mai cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank Chi nhánh Bến Thành và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.
-    Kể từ thời điểm hoàn thành việc đấu giá Khoản nợ (Các bên hoàn thành quyền và nghĩa vụ tại Hợp đồng mua bán Khoản nợ đấu giá), người mua trúng đấu giá Khoản nợ sẽ kế thừa, chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại kinh tế, rủi ro pháp lý, rủi ro kinh doanh nào liên quan đến Khoản nợ, hồ sơ Khoản nợ và tài sản bảo đảm của Khoản nợ (Bao gồm cả quyền, nghĩa vụ đối với biện pháp bảo đảm, bảo hiểm của Khoản nợ; quyền, nghĩa vụ tố tụng trong các vụ án mà bên người có tài sản đang tham gia).
4.    Giá khởi điểm: 10.530.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, năm trăm ba mươi triệu đồng). Giá này chưa bao gồm nợ thuế phí, thuế VAT.
5.    Tiền đặt trước: 1.053.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm năm mươi ba triệu đồng) tương đương với 10% giá khởi điểm.
6.    Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)/01 hồ sơ.
7.    Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 01/10/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/10/2021 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn.
8.    Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ: Từ 08 giờ 00 phút ngày 01/10/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/10/2021 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn.
9.    Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
-    Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá khoản nợ.
-    Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016 và các tổ chức, cá nhân là người liên quan của bên nợ theo quy định.
-    Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn.
10. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 18/10/2021, 19/10/2021, 20/10/2021 (bằng hình thức chuyển khoản), trừ trường hợp tổ chức đấu giá khoản nợ và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.
11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 21/10/2021 tại Lầu 2, Tòa nhà Galaxy 09, số 09 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
12. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
13. Thông tin liên hệ: Khách hàng có nhu cầu tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá đề nghị liên hệ: 
    Phòng Nghiệp vụ Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn.
-    Địa chỉ trụ sở: 693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
-    Điện thoại: 0286.6865.120.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi