Agribank AMC thông báo bán đấu giá khoản nợ

25/09/2020

1. Khoản nợ đấu giá:

Công ty Cổ phần BWG Mai Châu tại Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình đến 13/3/2020 là 93.630.219.631 đồng.

Trong đó:

Dư nợ gốc 84.897.685.738 đồng; 

Dư nợ lãi: 8.732.533.893 đồng.

Cụ thể:

Hợp đồng tín dụng số 3004LAV201703081 ký ngày 29/11/2017 

- Số tiền vay    : 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn)

- Thời hạn cho vay: 12 tháng

- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động.

- Dư nợ đến 13/3/2020: Dư nợ gốc: 40.000.000.000 đồng; Dư nợ lãi 6.653.209.821 đồng.

Hợp đồng tín dụng số 3004LAV201403420 ký ngày 17/12/2014 

- Số tiền vay    : 80.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng chẵn)

- Thời hạn cho vay: 120 tháng

- Mục đích vay vốn: Xây dựng nhà máy sản xuất tre ép tấm và ép viên nén CN.

- Dư nợ đến 13/3/2020: Dư nợ gốc: 44.897.685.738 đồng; Dư nợ lãi 2.079.324.072 đồng

2. Tài sản bảo đảm của khoản nợ: Khoản nợ có tài sản bảo đảm.

Thông tin chi tiết về tài sản đảm bảo của khoản nợ bên tham gia đấu giá đăng ký xem trong ngày 25/9/2020 và ngày 28/9/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội – Phòng 402 nhà A2 Trường cán bộ Hội nông dân Việt Nam phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

3. Nguồn gốc, hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

Là khoản vay của Công ty Cổ phần BWG Mai Châu tại Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình theo hợp đồng cấp tín dụng số 3004LAV201403420 ký ngày 17/12/2014 và số 3004LAV201703081 ký ngày 29/11/2017.

4. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

-    Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “Có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.

- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: Các tranh chấp giữa Công ty Cổ phần BWG Mai Châu và các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Công ty Cổ phần BWG Mai Châu, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

5. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 91.954.000.000 đồng

(Bằng chữ: Chín mươi mốt tỷ chín trăm năm mươi tư triệu đồng chẵn).

- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Người mua được khoản nợ phải chịu trách nhiệm nộp thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu...

- Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Tiền đặt trước: 9.195.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ một trăm chín mươi năm triệu đồng).

- Bước giá: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

- Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá lên từ giá khởi điểm.

6. Thời gian, địa điểm xem xét hồ sơ khoản nợ đấu giá:

Từ ngày 29/9/2020 đến ngày 30/9/2020 (trong giờ hành chính) tại Agribank chi nhánh huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình, địa chỉ: Tiểu khu 2 thị  trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

Từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến 09 giờ 00 phút ngày 01/10/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hợp danh Hưng Phát Hà Nội – Phòng 402 nhà A2 Trường cán bộ Hội nông dân Việt Nam phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

8. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 29/9/2020 đến hết 10h ngày 01/10/2020 (trong giờ hành chính).

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội.

+ Số tài khoản: 1460-201-036275 mở tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 02/10/2020.

- Địa điểm: tại Phòng 403 nhà A2 Trường cán bộ Hội nông dân Việt Nam phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá khoản nợ trên.

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội – Phòng 402 nhà A2 Trường cán bộ Hội nông dân Việt Nam phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: 02462 592 974.

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi