Thi đua nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19

12/10/2021

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp và cả nước trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, Công đoàn Agribank ban hành Kế hoạch tổ chức phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, viên chức, người lao động Agribank nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” nhằm cổ vũ đoàn viên công đoàn, cán bộ, viên chức, người lao động Agribank phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ý chí tự lực, tự cường, đồng cam, cộng khổ, chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, góp phần sớm kiểm soát và chiến thắng đại dịch, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”.

Phong trào thi đua “Cán bộ, viên chức, người lao động Agribank nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” được tổ chức từ ngày 01/10/2021 đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát trong phạm vi cả nước; nhằm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 17/9/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 590/KH-CĐNH ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam về việc tổ chức Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. 

Theo đó, tập trung tuyên truyền trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn thuộc hệ thống Công đoàn Agribank các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng chống dịch; về truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước của dân tộc; về hành động có trách nhiệm của công dân vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm “ai ở đâu, ở yên đó” ở những nơi giãn cách. 

Cán bộ, người lao động Agribank chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh và tích cực tham gia hoạt động kinh doanh

Với khẩu hiệu “Mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ là một chiến sĩ”, mỗi cán bộ, người lao động Agribank cần chủ động nâng cao nhận thức, tự giác thực hiện và vận động, thuyết phục đồng nghiệp và người thân trong gia đình thực hiện nghiêm thông điệp 5T (Tuân thủ nghiêm 5K - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy, thuốc đến tại gia - Test Covid tất cả - Tiêm chủng tại phường, xã đối với các xã phường tăng cường giãn cách xã hội), chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là nguyên tắc 5K, thực hiện giãn cách xã hội và chiến lược tiêm chủng vắc xin; tích cực tham gia lao động sản xuất, hoạt động kinh doanh với năng suất cao, chất lượng tốt góp phần sớm ổn định sản xuất kinh doanh. 

Với chủ trương “Mỗi Công đoàn cơ sở là một pháo đài, là mái nhà bình yên”, Ban Chấp hành công đoàn các cấp chú trọng tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đoàn kết, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và trong sản xuất kinh doanh; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp trong vận động CNVCLĐ nêu cao tinh thần đồng cam cộng khổ để thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch; bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn tính mạng cho CNVCLĐ. Vì vậy, các cấp Công đoàn cần có các hình thức sáng tạo, huy động nguồn lực chăm lo cho CNVCLĐ gặp khó khăn, nhất là đoàn viên, người lao động trong khu vực bị phong tỏa, cách ly và cán bộ, đoàn viên trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch; có cách làm hay, giải pháp sáng tạo đáp ứng kịp thời, hiệu quả yêu cầu thực tiễn và diễn biến của dịch tại các địa phương. Các cấp Công đoàn tích cực vận động đoàn viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia, ủng hộ các mô hình có hiệu quả của xã hội như: “Tổ an toàn Covid-19”, “Siêu thị 0 đồng”, Phiên chợ 0 đồng”, “Nhà trọ 0 đồng”, “ATM gạo miễn phí”, “Nghĩa tình công đoàn”, “Bếp ăn nghĩa tình”,…

Các cấp Công đoàn tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia, ủng hộ các mô hình từ thiện hỗ trợ người dân khu vực bị phong tỏa, cách ly

Một trong những nội dung được Phong trào thi đua “Cán bộ, viên chức, người lao động Agribank nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” nhấn mạnh, đó là đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Công đoàn các cấp, chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch; xác định rõ trách nhiệm, nêu cao bản lĩnh của từng cán bộ công đoàn vào thời điểm khó khăn, thử thách với tinh thần “Tất cả vì đoàn viên, người lao động”. Phong trào thi đua cũng góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ Agribank tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị; cùng chia sẻ khó khăn, hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Agribank và ngành Ngân hàng. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại các cấp Công đoàn; thực hiện tốt việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại các cấp Công đoàn, thực hiện tốt việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động Agribank bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc tổ chức Phong trào thi đua “Cán bộ, viên chức, người lao động Agribank nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần được ưu tiên triển khai ngay trong các cấp Công đoàn thuộc hệ thống Công đoàn Agribank với cách thức linh hoạt, phù hợp, dễ hiểu, dễ thực hiện; đảm bảo mục tiêu rõ ràng, các nội dung thiết thực, thể hiện Agribank cùng chung sức chiến thắng đại dịch. Đây cũng là dịp kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và lan tỏa, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mô hình mới tiêu biểu, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. 

Chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19 song các phong trào thi đua vẫn được Agribank đẩy mạnh, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh hàng năm 

Thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, công tác thi đua khen thưởng của Agribank cũng có những đổi mới, mặc dù chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19, song các phong trào thi đua vẫn được Agribank đẩy mạnh, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh hàng năm.

Ngay trước thời điểm Công đoàn Agribank phát động phong trào thi đua “Cán bộ, viên chức, người lao động Agribank nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, ngày 4/10/2021, Agribank đã tổng kết phong trào thi đua “Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo” và sơ kết phong trào thi đua “Cán bộ Agribank thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 1 là minh chứng cho thấy việc đổi mới các phong trào thi đua góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Agribank. Công tác thi đua khen thưởng đã trở thành công cụ hỗ trợ tích cực trong quản lý, điều hành, tạo động lực cho các đơn vị, cá nhân tích cực, chủ động, sáng tạo trong lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua về “rèn đức, luyện nghề” và thực hiện “văn hóa công sở” đã được các đơn vị trong hệ thống Agribank hưởng ứng, tổ chức sáng tạo, phong phú, kịp thời và đi vào chiều sâu. Từ các phong trào thi đua, công tác quản trị điều hành của các đơn vị được triển khai kịp thời và là động lực trực tiếp động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân người lao động trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo động lực và khí thế làm việc hăng say trong toàn thể cán bộ, người lao động toàn đơn vị.

Điều đáng ghi nhận là từ các phong trào thi đua, công tác quản trị điều hành của các đơn vị cũng có nhiều chuyển biến tích cực; phong cách, thái độ, tác phong làm việc không ngừng được đổi mới; văn hóa giao tiếp, ứng xử được đề cao; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, người lao động được cải thiện, dân chủ ở cơ sở được phát huy, đoàn kết nội bộ được bảo đảm. Các giải pháp, sáng kiến của cá nhân tại đơn vị được phát huy tác dụng trong việc vận dụng vào công tác thực tiễn của đơn vị. Thông qua đó, các đơn vị đã quan tâm, phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, đặc biệt là trong đội ngũ lao động nghiệp vụ trực tiếp, tạo điều kiện cho người lao động phát huy sức sáng tạo, khả năng làm việc và đưa ra các sáng kiến cải tiến nghiệp vụ; thông qua cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến để rút ra những cách làm hay, những mô hình mới, có sức lan tỏa đối với toàn thể người lao động tại đơn vị. 

Các phong trào thi đua tạo điều kiện cho người lao động phát huy sức sáng tạo, khả năng làm việc và đưa ra các sáng kiến cải tiến nghiệp vụ

Phát huy kết quả từ các phong trào thi đua trong những năm vừa qua, cán bộ, đoàn viên, người lao động Agribank tiếp tục hưởng ứng, tích cực tham gia các phong trào thi đua của ngành và Agribank phát động nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức quản lý và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng đội ngũ cán bộ Agribank tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm, chuyên nghiệp, kỷ cương, thân thiện và sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh hàng năm và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Agribank trong đầu tư, phục vụ phát triển “Tam nông”, đồng thời tiên phong, trách nhiệm với cộng đồng trong việc tích cực hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” trong trạng thái “bình thường mới”. 

Xuân Thu

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi