Agribank Kinh Môn Hải Dương II thông báo thông tin thu giữ tài sản bảo đảm

05/11/2019

I.  Thông tin Khách hàng: 

Tên Khách hàng TRẦN VIỆT DŨNG
Địa chỉ Bích Nhôi, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
Mã khách hàng 2307-317236603
Xếp hạng tín dụng C
Dư nợ hiện tại

Nợ gốc: 200.000.000 VND

Nợ lãi: 3.420.000 VND

Nhóm nợ tại thời điểm: 31/10/2019 03
Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ Kinh doanh vật liệu xây dựng

II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Theo thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 267/NHNo.KM-XLTS ngày 06/9/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Kinh Môn Hải Dương II, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) xấu theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
* Quyền sử dụng đất chủ sở hữu Phạm Văn Sỹ, Mạc Thị Hằng:
+ Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 518, 797;    Tờ bản đồ: 01.
- Địa chỉ: Khu Hạ Chiểu 3, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
- Diện tích: 485 m2 (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi lăm mét vuông).
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành: AP880196, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H01969, ngày cấp: 04/12/2009, nơi cấp: Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn.
2.    Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3. Thời gian thu giữ tài sản dự kiến: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 15/11/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4.    Địa điểm thu giữ tài sản:
    + Tại gia đình Ông Phạm Văn Sỹ, bà Mạc Thị Hằng; địa chỉ: Khu Hạ Chiểu 3, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
5. Gia đình Ông Phạm Văn Sỹ, bà Mạc Thị Hằng  phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Gia đình Ông Phạm Văn Sỹ, bà Mạc Thị Hằng có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Chi nhánh cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về thu giữ tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.
Người gửi: Nguyễn Thị Thúy Hằng.
Agribank Chi nhánh huyện Kinh Môn Hải Dương II.
Số ĐT: 02203.826.901/0982.118.133.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi