Đảng bộ Trường Đào tạo cán bộ Agribank với nhiệm vụ chính trị trọng tâm: Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

12/10/2021

Với bề dày phát triển qua hai mươi năm, Trường Đào tạo cán bộ Agribank luôn là nơi được Đảng ủy Agribank, ban lãnh đạo Agribank quan tâm tin tưởng tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là: đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống, với mức bao phủ rộng từ cán bộ lãnh đạo quản lý tới những cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ chuyên môn.

Chủ động, linh hoạt thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo trước diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19

Xác định rõ nhiệm vụ đào tạo là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Trường Đào tạo cán bộ Agribank (Trường ĐTCB), trong nhiều năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người lao động luôn được Đảng bộ Trường ĐTCB thực hiện tốt, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng sự phát triển của xu thế ngân hàng số.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, toàn thể cán bộ Đảng viên người lao động Trường ĐTCB đã dành toàn bộ tâm huyết và nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên, đặc biệt trong những năm vừa qua khi dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, Đảng ủy Trường ĐTCB đã kịp thời sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo trong năm 2020 và từng bước khắc phục khó khăn triển khai các chương trình đào tạo trong năm 2021.

Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Đảng ủy Trường ĐTCB đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và triển khai các khóa đào tạo trong khoảng thời gian phù hợp, vừa đảm bảo tiến độ các chương trình đào tạo vừa phù hợp với quá trình hoạt động kinh doanh của các đơn vị trên toàn hệ thống.

Học viên Agribank tích cực tham gia xây dựng bài trong các khóa đào tạo

Trong năm 2020, Trường ĐTCB đã triển khai được 08 chương trình đào tạo tập trung với tổng số 58/58 lớp học (đạt 100% kế hoạch), tổng số học viên tham dự là 4.204 lượt người, tổng số ngày đào tạo tập trung là trên 38 nghìn ngày. Cùng với đó, Trường ĐTCB còn phối hợp với các đơn vị thành viên trụ sở chính tổ chức 02 chương trình tập huấn cho 322 lượt học viên, tổng số ngày đào tạo là trên 1,2 nghìn ngày. Đồng thời, Trường ĐTCB đã đầu mối theo dõi, đôn đốc triển khai công tác tự đào tạo trong toàn hệ thống. Kết quả tự đào tạo trong hệ thống năm 2020 đã có khoảng trên 119 nghìn lượt người được đào tạo với tổng số ngày đào tạo trên 486 nghìn ngày. Như vậy trong năm 2020, toàn hệ thống đã tổ chức đào tạo được cho trên 124 nghìn lượt người với tổng số ngày đào tạo trên toàn hệ thống là trên 526 nghìn ngày.

Các chương trình đào tạo tập trung triển khai trong năm được đánh giá tốt về nội dung. Đã có trên 80% học viên đánh giá nội dung đào tạo đáp ứng tốt nhu cầu thực tế, đặc biệt tất cả 03 chương trình đào tạo nghiệp vụ đều được trên 90% học viên đánh giá tốt. Nội dung đào tạo được triển khai phong phú và phù hợp với nhu cầu của học viên là các cán bộ lãnh đạo cũng như các cán bộ trực tiếp làm công tác chuyên môn nghiệp vụ. Các chương trình đào tạo triển khai cho các cán bộ là lãnh đạo như: quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự, kỹ năng lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, những thông lệ quốc tế và kiến thức pháp luật dành cho nhà lãnh đạo… Các chương trình đào tạo nghiệp vụ được triển khai sâu rộng cho cán bộ Agribank như: kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng, nghiệp vụ đấu thầu qua mạng, nghiệp vụ truyền thông và quảng bá thương hiệu sản phẩm dịch vụ, đào tạo cho cán bộ mới tuyển dụng.

Số lượng học viên tham gia các chương trình đào tạo đạt tỷ lệ khá cao với mức bình quân trên 85,9% kế hoạch. Giảng viên tham gia giảng dạy bao gồm cả giảng viên thuê ngoài cũng như giảng viên Agribank, đều là những người giầu kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, có kỹ năng sư phạm tốt. Có tới trên 85% học viên đánh giá tốt về phương pháp giảng dạy và kỹ năng truyền đạt của giảng viên. Công tác đào tạo được cải thiện trên cả ba tiêu chí: số lượng, chất lượng, trách nhiệm của các đơn vị thành viên và người lao động trong toàn hệ thống.

Đối với công tác đào tạo chương trình người lao động mới tuyển dụng trong năm 2020 cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Chương trình đào tạo được tăng cường về nội dung và thời lượng, được bổ sung thêm các nội dung quan trọng về kỹ năng chăm sóc khách hàng, phân tích tài chính doanh nghiệp… Các nội dung của khóa học đã bao quát đầy đủ các kiến thức quan trọng và cần thiết cho mỗi cán bộ Agribank khi mới bước chân vào ngành. Giảng viên và tài liệu của chương trình đào tạo cán bộ mới tuyển dụng đều được Trường ĐTCB chủ động xây dựng, đảm bảo chất lượng và tiến độ của khóa học.

Trong những năm qua, Đảng ủy Trường ĐTCB luôn kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Agribank, bám sát sự chỉ đạo điều hành của Ban lãnh đạo Agribank về hoạt động đào tạo để triển khai có hiệu quả các chương trình đào tạo. Đảng ủy Trường ĐTCB hàng năm luôn ban hành các văn bản chỉ đạo các mục tiêu giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ hàng năm, trên cơ sở đó các phòng chuyên môn nghiệp vụ được phân định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm và thực hiện nhất quán, đồng bộ.

Trong năm 2021, Đảng ủy Trường ĐTCB tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác đào tạo, tập huấn trong toàn hệ thống, khắc phục những khó khăn và diễn biến khó lường của dịch bệnh, theo đó hình thức học trực tuyến cho cán bộ nhân viên toàn hệ thống đã được triển khai, đảm bảo chất lượng, tiến độ đào tạo và nhu cầu đào tạo của học viên.

Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, nhiều khóa đào tạo đã được tổ chức trực tuyến

Từ đầu năm 2021 đến nay, Trường ĐTCB đã hoàn thành việc triển khai toàn bộ 04 chương trình đào tạo chuyển thực hiện từ năm 2020 sang năm 2021 bằng hình thức đào tạo trực tiếp, số lượng học viên tham gia đạt tỷ lệ khá cao (bình quân đạt 93,14% kế hoạch). Đồng thời Trường ĐTCB đã chủ động nghiên cứu và đề xuất việc thí điểm đào tạo bằng hình thức từ xa (trực tuyến) đối với một số chương trình thuộc Kế hoạch đào tạo tập trung năm 2021. Trong đó 05 chương trình đã và đang được tổ chức đào tạo từ xa (trực tuyến) trong 9 tháng đầu năm với số lượng học viên tham dự cao (bình quân đạt 97% kế hoạch). Các chương trình còn lại dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức bằng hình thức đào tạo từ xa (trực tuyến).

Cùng với việc xây dựng và trình Ban lãnh đạo Agribank phê duyệt Kế hoạch đào tạo tập trung năm 2021, Trường ĐTCB đã luôn chủ động tiến hành các công việc có liên quan để sẵn sàng triển khai các khóa học sau khi dịch bệnh được kiểm soát cũng như sẵn sàng với việc chuyển đổi hình thức đào tạo trực tiếp sang đào tạo từ xa (trực tuyến) như: rà soát, hoàn thiện và cập nhật hệ thống tài liệu, bài giảng, xây dựng giáo án, bài giảng điện tử phục vụ công tác đào tạo, đặc biệt chương trình đào tạo người lao động mới tuyển dụng với nhiều nội dung có sự thay đổi so với năm trước.

Đối với kế hoạch đào tạo tập trung cho cán bộ trong hệ thống năm 2022, Trường ĐTCB đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo để sớm trình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc phê duyệt triển khai trong đó đặc biệt lưu ý xây dựng các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ gắn với hoạt động ngân hàng số, kinh tế số, đáp ứng xu thế phát triển của thời đại đồng thời phù hợp với chương trình hành động của Đảng bộ Agribank thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 20/5/2021của Chính phủ.

Tích cực chủ động trong công tác xây dựng Đảng

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là hoạt động đào tạo, Đảng ủy Trường ĐTCB luôn chỉ đạo thực hiện tốt các công tác khác, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy Trường Đào tạo cán bộ Agribank luôn kịp thời tổ chức quán triệt và triển khai các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Agribank về nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ. Các nghị quyết, chủ trương, chính sách của cấp trên đã được cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tế của Đảng bộ Trường ĐTCB và được điều chỉnh, bổ sung theo phát sinh thực tế.

Đảng ủy Trường ĐTCB thường xuyên tăng cường nắm bắt, đánh giá tình hình tư tưởng và dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ. Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, lãnh đạo đồng bộ các biện pháp phòng/chống dịch Covid-19, quán triệt, phổ biến đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch bệnh, thành lập Ban chỉ đạo; ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng triển khai các kế hoạch dự phòng, ứng phó.

Những quần chúng ưu tú được đào tạo bồi dưỡng và sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng

Đảng ủy Trường ĐTCB tiếp tục chỉ đạo các nội dung đổi mới phương thức hoạt động, lãnh đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời triển khai nhiệm vụ công tác năm của Đảng bộ Trường. Đảng ủy đã tiếp tục chỉ đạo các nội dung chỉnh đốn xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động thực hiện các chỉ đạo của cấp trên và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐTCB lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong năm 2020 và nhiều năm qua, Đảng bộ Trường ĐTCB luôn chú trọng công tác xây dựng bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ trẻ. Trong năm 2020, toàn Đảng bộ có 01 đảng viên đang theo học lớp cao cấp lý luận chính trị, 05 đảng viên đã hoàn thành chương trình trung cấp lý luận chính trị, 03 đảng viên đang theo học lớp trung cấp lý luận chính trị, 03 đảng viên dự bị tham dự lớp bồi dưỡng dành cho đảng viên mới. Đội ngũ cán bộ trẻ được tạo điều kiện phấn đấu thể hiện năng lực và cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp đào tạo của Agribank.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Trường ĐTCB tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác năm. Năm 2020, Đoàn Thanh niên Trường ĐTCB được Đoàn thanh niên Agribank xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận bằng khen của Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương. Ngoài ra, Đảng bộ Trường ĐTCB quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội: đã đóng góp gần 150 triệu đồng cho các quỹ, hoạt động an sinh xã hội. 

Với sự quyết tâm của Đảng ủy Agribank, sự quyết liệt của quản trị, điều hành, và những nỗ lực trong công tác đào tạo bồi dưỡng, kết quả cho thấy chất lượng nguồn nhân lực Agribank trong nhiều năm qua đã được cải thiện rõ rệt, năng suất lao động được nâng cao, góp phần vào việc tăng quy mô nguồn vốn, dư nợ của ngân hàng, khẳng định vị thế chủ lực trên địa bàn tam nông.

 

Hương Giang
 

Các tin khác

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi