Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn thông báo bán đấu giá khoản nợ

24/02/2020

1. Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, số 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.
2. Khoản nợ bán đấu giá: 
Toàn bộ khoản nợ của khách hàng Bùi Hữu Nghĩa và Ma Thị Kim Chung tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn theo Hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-201200536/HĐTD ngày 18/9/2012 của khách hàng Bùi Hữu Nghĩa và Hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-201200532/HĐTD ngày 18/9/2012 của khách hàng Ma Thị Kim Chung.
2.1. Thông tin về khoản nợ:
* Hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-201200536/HĐTD ngày 18/9/2012 của KH Bùi Hữu Nghĩa: Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 31/12/2019: 13.528.427.242 đồng. Trong đó:
+ Nợ gốc    : 6.853.678.200 đồng
+ Nợ lãi    : 6.674.749.042 đồng (trong đó lãi trong hạn: 5.837.016.028 đồng, lãi quá hạn: 837.733.014 đồng)
* Hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-201200532/HĐTD ngày 18/9/2012 của KH  Ma Thị Kim Chung: Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 31/12/2019: 13.643.944.603 đồng. Trong đó:
+ Nợ gốc    : 6.853.678.200 đồng
+ Nợ lãi     : 6.790.266.403 đồng (trong đó lãi trong hạn: 5.941.471.584 đồng, lãi quá hạn: 848.794.819 đồng)
* Tổng giá trị ghi sổ 02 khoản nợ nêu trên tạm tính đến ngày 31/12/2019: 27.172.371.845 đồng.
Trong đó:
+ Nợ gốc    : 13.707.356.400 đồng.
+ Nợ lãi    : 13.465.015.445 đồng (trong đó lãi trong hạn: 11.778.487.612 đồng, lãi quá hạn: 1.686.527.833 đồng).
(Lưu ý: Tiền lãi của khoản nợ sẽ tiếp tục phát sinh kể từ ngày 01/01/2020).
2.2. Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ: 
Nhà đất tại 26A Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1 theo Giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 503995, số vào sổ CH 03084 do UBND Quận 1, Tp.HCM cấp ngày 06/12/2010.
Tính pháp lý:
+ Hợp đồng thế chấp số 1900-LCP-2011… ký giữa Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi và ông Bùi Hữu Nghĩa, bà Lý Kim Chi: công chứng ngày 06/09/2011, số công chứng 024328, quyển số 09TP/CC-SCC-HĐGD; đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 07/09/2011.
+ Hợp đồng thế chấp số 1900-LCP-2011… ký giữa Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi, ông Bùi Hữu Nghĩa, bà Lý Kim Chi và bà Ma Thị Kim Chung: công chứng ngày 06/09/2011, số công chứng 024329, quyển số 09TP/CC-SCC-HĐGD; đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 07/09/2011.
2.3. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý khoản nợ đấu giá:
Là khoản vay của KH Bùi Hữu Nghĩa tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn theo hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-201200536/HĐTD ngày 18/9/2012 và khoản vay của KH Ma Thị Kim Chung theo hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-201200532/HĐTD ngày 18/9/2012.
2.4. Hồ sơ pháp lý khoản nợ:
- Hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-201200536 ký ngày 18/9/2012 giữa Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn) và Ông Bùi Hữu Nghĩa; Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTD số 1900-LAV-201200536/HĐSĐBS ký ngày 20/9/2019 giữa Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn và Ông Bùi Hữu Nghĩa.
- Hợp đồng thế chấp số 1900-LCP-2011…ký công chứng ngày 06/09/2011 giữa Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn) và ông Bùi Hữu Nghĩa, bà Lý Kim Chi.
- Hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-201200532 ký ngày 18/9/2012 giữa Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn) và bà Ma Thị Kim Chung; Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTD số 1900-LAV-201200532/HĐSĐBS ký ngày 20/9/2019 giữa Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn và bà Ma Thị Kim Chung.
- Hợp đồng thế chấp số 1900-LCP-2011…ký công chứng ngày 06/09/2011 giữa Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn), ông Bùi Hữu Nghĩa, bà Lý Kim Chi và bà Ma Thị Kim Chung.
- Giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 503995, số vào sổ CH 03084 do UBND Quận 1, Tp.HCM cấp ngày 06/12/2010.
2.5. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:
Toàn bộ hai khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ và tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của tài sản bảo đảm cho khoản nợ trước khi quyết định tham gia đấu giá.
Đơn vị tổ chức đấu giá và Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn không chịu trách nhiệm về tình trạng và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá. Mọi khiếu nại trong cuộc đấu giá hoặc khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.
3. Giá khởi điểm: 20.439.900.000 đồng.
Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
4. Tiền đặt trước: 2.043.990.000 đồng.
Người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn, số 1900201447383 mở tại Agribank – Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn. Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc, từ ngày 02/03/2020 đến ngày 04/03/2020 (trong giờ hành chính).
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ 18/02/2020 đến hết ngày  02/03/2020 (trong giờ hành chính) tại tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn (Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM).
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).
6. Xem hồ sơ khoản nợ: liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ 18/02/2020 đến hết ngày  02/03/2020 (trong giờ hành chính) tại tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn (Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM).
7. Tổ chức cuộc đấu giá: vào hồi 14 giờ 00, ngày 05/03/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn (Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM).
8. Bước giá: 100.000.000 đồng.
9. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
Liên hệ: Nguyễn Thị Kim Liên - Phòng Xử lý nợ. Điện thoại di động: 0909 443 893. Điện thoại cố định: 028.38231880-425.
Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã cung cấp.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi