Agribank Chi nhánh 3 thông báo đấu giá tài sản

17/06/2021

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 138 (Tầng 3) Phổ Quang, Phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 3. 
Địa chỉ: Số 112 Trần Quốc Thảo, Phường 7 (nay là Phường Võ Thị Sáu), Quận 3, TP.HCM.
3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:
- Tài sản đấu giá: Toàn bộ Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 751,752,580, tờ bản đồ số: 46, tọa lạc tại địa chỉ: phường Phú Hữu, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), Tp. Hồ Chí Minh. 
Chi tiết xem Tại đây.

Trong đó: Đất ở đô thị: 966,3 m2; Đất trồng CLN: 587,5 m2
Tổng cộng      : 1.544,8 m2 
- Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CO660127 số vào sổ cấp GCN số: CH09511 do UBND Quận 9 cấp ngày 20/05/2019.
- Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CD859954 số vào sổ cấp GCN số: CH05692 do UBND Quận 9 cấp ngày 04/08/2016.
 Chi tiết hiện trạng tài sản theo hồ sơ, tài liệu do AgriBank – Chi nhánh 3 cung cấp.
- Tổng giá khởi điểm: 63.513.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ, năm trăm mười ba triệu đồng chẵn). Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, các loại thuế và chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, phí khác (chi phí Công chứng Hợp đồng mua bán) theo quy định của pháp luật do người mua được tài sản đấu giá chịu.
- Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 6.351.300.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm năm mươi mốt triệu, ba trăm ngàn đồng chẵn).
4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 tiến hành mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định:
a) Tiền mua hồ sơ; Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ:
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).
- Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 18/06/2021 đến hết ngày 09/07/2021.
- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Số 138 (Tầng 3) Phổ Quang, Phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
b) Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Thời gian: Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày 07/07/2021 đến hết ngày 09/07/2021.
- Cách thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản nhận tiền đặt trước của Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh theo hướng dẫn trong Quy chế cuộc đấu giá. 
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian: Trong giờ hành chính kể từ ngày 08/07/2021 đến hết ngày 09/07/2021.
- Địa điểm xem tài sản: Thửa đất số: 751,752,580, tờ bản đồ số: 46, tọa lạc tại địa chỉ: phường Phú Hữu, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), Tp. Hồ Chí Minh.
6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian: 09h00 ngày 12/07/2021.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Số 138 (Tầng 3) Phổ Quang, Phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
7. Hình thức, phương thức đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.
8. Cách thức tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá đồng thời đối với 02 tài 
sản nêu trên.
*Lưu ý:
- Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu thông tin, thực trạng và nắm rõ hiện trạng tài sản, hồ sơ pháp lý của tài sản trước khi quyết định đăng ký tham gia đấu giá.  
- Trước ngày mở cuộc đấu giá 01 ngày, bên bảo đảm có quyền nhận lại tài sản nếu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với bên nhận bảo đảm và thanh toán các chi phí phát sinh do chậm thực hiện nghĩa vụ gây ra.
- Tài sản được đưa ra bán đấu giá theo Giấy chứng nhận, trong trường hợp có sự khác biệt trên thực tế so với Giấy chứng nhận, thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp Giấy chứng nhận và chịu các chi phí liên quan. Người trúng đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện về nội dung trên.
Thông tin chi tiết liên hệ: 
Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Số 138 (Tầng 3) Phổ Quang, Phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh. Hotline: 028.6270.4858 
Ghi chú: Giờ hành chính Công ty: Buổi sáng: 08h00 đến 12h00; Buổi chiều: 13h00 đến 17h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần.
- Phòng Tín dụng- Agribank Chi nhánh 3, địa chỉ: 112 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Cán bộ phụ trách giải quyết, liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Thắng, chức vụ: Cán bộ Tín dụng, số điện thoại: 098 619 31 68.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi