Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội thông báo đấu giá tài sản

07/05/2021

1. Tên tài sản: “Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 2-4, tờ bản đồ số 09, địa chỉ tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 170508, số vào sổ cấp GCN: CH -1483 do UBND quận Hà Đông cấp ngày 26/5/2011, đăng ký sang tên ông Nguyễn Văn Giang tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội - chi nhánh quận Hà Đông ngày 15/01/2018 theo hồ sơ số 1816000090BDCD./. Diện tích: 128,4m2.
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; 
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị (ODT);
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
    Tài sản được bán nguyên trạng, theo phương thức có sao bán vậy.
2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội, địa chỉ: Tòa nhà C3 Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
3. Giá khởi điểm: 1.220.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm hai mươi triệu đồng). Giá khởi điểm để đấu giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí trước bạ để chuyển quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài sản trên đất theo quy định của pháp luật.
4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng); 
5. Tiền đặt trước: 122.000.000 đồng (Một trăm hai mươi hai triệu đồng). Tiền đặt trước không được tính lãi suất. 
6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 14/5/2021 (từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút, trừ Thứ 7 và Chủ nhật) tại: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn chi nhánh Hà Nội - tầng 10, số 68 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội.
7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 12/5/2021 đến 13/5/2021 (từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút) tại thửa đất số 2-4, tờ bản đồ số 09, địa chỉ tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
8. Thời gian nộp tiền đặt trước, điều kiện tham gia đấu giá, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/5/2021 đến 16h30 ngày 14/5/2021.
- Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá.
- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.
Lưu ý: Số tiền đặt trước không có “báo có tài khoản” trong thời hạn nộp tiền đặt trước thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Giấy nộp tiền phải nộp trước phiên đấu giá.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14h30 ngày 17/5/2021 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn chi nhánh Hà Nội. Địa chỉ: tầng 10, số 68 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên, không giới hạn số lần trả giá.
Để biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn chi nhánh Hà Nội - số 68 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0246.259.8201. 
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi