Agribank chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ

05/06/2020

1.    Đơn vị có khoản nợ bán đấu giá:
Tên đơn vị:  Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn
Đại chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận I. TP.Hồ Chí Minh
2. Khoản nợ bán đấu giá:
2.1 Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của ông Lâm Dũng Tiến tại Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn theo Hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-200701709 ngày 16/11/2007  ký giữa ông Lâm Dũng Tiến và Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.
2.2 Thông tin về khoản nợ:
    Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 17/04/2020: 4.574.494.167 đồng.
Trong đó:     + Gốc            : 1.499.426.041 đồng.
               + Lãi trong hạn    : 1.828.411.667 đồng.
               + Lãi quá hạn    : 1.246.656.459 đồng.
2.3 Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ:
Gồm 05 QSDĐ tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.Hồ Chí Minh như sau:
+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AD 734450, số vào sổ T00029/1a, do UBND TP.HCM cấp ngày 02/4/2007: thửa 305-24, tờ bản đồ số 34, diện tích 89.9 m2.
+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AD734451, số vào sổ T00028/1a do UBND TP.HCM cấp ngày 02/4/2007: thửa 305-25, tờ bản đồ số 34, diện tích 90 m2.
+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AD734454, số vào sổ T00025/1a do UBND TP.HCM cấp ngày 02/4/2007: thửa 305-28, tờ bản đồ số 34, diện tích 94.2 m2.
+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AD734457, số vào sổ T00022/1a do UBND TP.HCM cấp ngày 02/4/2007: thửa 305-31, tờ bản đồ số 34, diện tích 103 m2.
+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AD 734445, số vào sổ T00034/1a do UBND TP.HCM cấp ngày 02/4/2007: thửa 305-19, tờ bản đồ số 34, diện tích 93.7 m2.    
Hợp đồng thế chấp tài sản số 1900-LGA-200700120 ngày 16/11/2007 giữa Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn), Công ty TNHH Lê Minh và ông Lâm Dũng Tiến (số công chứng 22086, quyển số 11 tại VPCC số 6, Tp.HCM; đăng ký GDBĐ ngày 16/11/2007).
Phạm vi bảo đảm (số tiền): Bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ (bao gồm nợ gốc, lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn, các khoản phí và chi phí phát sinh khác liên quan – nếu có) cho khoản vay của ông Lâm Dũng Tiến, trong đó số tiền cho vay 3.000.000.000 đồng.
Khoản nợ được bán theo nguyên trạng và theo phương thức có sao bán vậy. Giá trị ghi sổ của khoản nợ có thể thay đổi và được tính đến thời điểm dự kiến đưa khoản nợ ra bán.
3. Giá khởi điểm dự kiến: 1.957.000.000 đồng ( Một tỷ chín trăm năm mươi bảy triệu đồng).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ:
a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c) Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;
d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản/khoản nợ phù hợp;
đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản/khoản nợ do Bộ Tư pháp tại thời điểm nộp hồ sơ.
e) Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bảo đảm đã ký với các tổ chức tín dụng và Agribank,  với chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn năm 2018 và năm 2019 (nếu có).
f) Phải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn trước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá.
g) Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá ba bên trong trường hợp Agribank chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn xác định cần thiết.
4. Hồ sơ gồm có:
-  Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;
-  Bản mô tả năng lực kinh nghiệm;
-  Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá;
- Phương án đấu giá tài sản/khoản nợ.
(Lưu ý: Agribank chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn không hoàn trả hồ sơ đối với các đơn vị không được lựa chọn và chỉ gửi văn bản thông báo cho đơn vị được lựa chọn).
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
Các tổ chức đấu giá có nhu cầu cung cấp dịch vụ bán đấu giá đối với khoản nợ nêu trên, đề nghị liên hệ và nộp hồ sơ như sau:
- Thời gian nhận hồ sơ:  Kể từ ngày phát hành thông báo và kết thúc chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày Agribank đăng tin trên Website.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Pháp Chế Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn (trong giờ hành chính). Địa chỉ: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận I. TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 0967.733.101 hoặc 028.3821.0322 (CB phụ trách: Hoàng Đắc Nam).

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi