Agribank Chi nhánh Bình Thạnh thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

14/05/2021

I. Thông tin Khách hàng: 

Tên Khách hàng   Công Ty TNHH Phân Phối Thành Công
Giấy đăng ký kinh doanh số:   0311728539do Sở Kế hoạch đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 16/04/2012, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 26/03/2019
Địa chỉ  168/2 Trần Văn Quang, P.10, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Mã khách hàng   6380-287916418
Xếp hạng tín dụng  BB
Dư nợ hiện tại     Nợ gốc: 63.000.000.000 VND
Nợ lãi: 7.129.134.248 VND
Nhóm nợ tại thời điểm 28/04/2021  Nhóm 5

II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do Công Ty TNHH Phân Phối Thành Công, ông Lê Ngọc Trường đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Ngân hàngđã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện, tuy nhiên vẫn không nhận được sự hợp tác.Nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
1.1. TÀI SẢN THỨ NHẤT
Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 228
- Tờ bản đồ số: 7
- Địa chỉ: Xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương
- Diện tích: 29.921,4 m2 (Bằng chữ: Hai mươi chín nghìn chín trăm hai mươi mốt phẩy bốn mét vuông).
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 
- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (29.439,3 m2); Đất trồng cây lâu năm (482,1 m2) .
- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 28/05/2056 (diện tích: 5.378 m2); Đến ngày 27/09/2027 (diện tích: 16.146,2 m2); Đến ngày 17/04/2057 (diện tích: 8.397,2 m2).
- Nguồn gốc sử dụng: Trúng đấu giá đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (diện tích 29.439,3 m2); Trúng đấu giá đất được nhà nước công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất ( diện tích: 482,1 m2).
Tài sản gắn liền với đất:
- Tên công trình: nhà máy chế biến cao su

Hạng mục công trình    Diện tích xây dựng (m2)   Diện tích sàn (m2) hoặc công suất  Hình thức 
sở hữu
Cấp công trình   Thời hạn sở hữu
Nhà kho   3.549   3549   Riêng 3 -/-
Nhà ăn 198,7  198,7  Riêng 4 -/-

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CN 231711, số vào sổ cấp GCN: CT26478 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 28/05/2018.
Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu/sử dụng của Công Ty TNHH Phân Phối Thành Công.
1.2. TÀI SẢN THỨ HAI
Quyền sử dụng đất:
-    Thửa đất số: 227
-    Tờ bản đồ số: 7
-    Địa chỉ: Xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương
-    Diện tích: 7555,2 m2 (Bằng chữ: Bảy nghìn năm trăm năm mươi lăm phẩy hai mét vuông).
-    Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 
-    Mục đích sử dụng đất: Đất nuôi trồng thủy sản
-    Thời hạn sử dụng: Đến tháng 02/2021.
-    Nguồn gốc sử dụng: Trúng đấu giá đất được nhà nước công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
Tài sản gắn liền với đất:Không có
Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CN 231708, số vào sổ cấp GCN: CT 26477 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 28/05/2018.
Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu/sử dụng của Công Ty TNHH Phân Phối Thành Công.
1.3. TÀI SẢN THỨ BA
Quyền sử dụng đất:
-    Thửa đất số: 531
-    Tờ bản đồ số: 15 
-    Địa chỉ thửa đất: 483 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TPHCM.
-    Diện tích: 307,7 m2 (Bằng chữ: Ba trăm linh bảy phẩy bảy mét vuông).
-    Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
-    Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
-    Thời hạn sử dụng: Lâu dài
-    Nguồn gốc sử dụng: Trúng đấu giá đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Tài sản gắn liền với đất:
-    Loại nhà ở: nhà ở riêng lẻ
-    Địa chỉ: 483 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TPHCM.
-    Diện tích xây dựng: 209,5 m2
-    Diện tích sàn: 1428,1 m2
-    Cấp (Hạng): III
Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 355376, vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CS02695 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/01/2019.
Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu/sử dụng của ông Lê Ngọc Trường.
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 28/05/2021 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: tại địa chỉ tài sản bảo đảm.
5. Công Ty TNHH Phân Phối Thành Công, ông Lê Ngọc Trường và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Công Ty TNHH Phân Phối Thành Công, ông Lê Ngọc Trường và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi