Agribank Cao Bằng thông báo đấu giá tài sản

22/09/2022

-    Tổ chức có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp vả Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thạch An Cao Bằng.
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng.
-    Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng.
Địa chỉ: số nhà 040, Phố Cũ, phường Họp Giang, huyện Thạch An, Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.    
1.    Tài sản đấu giá, giá khỏi điểm, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:
1.1.    Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Nà Ruôn, xóm Nà Vai, xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, cụ thể:
a.    Quyền sử dụng đất
-    Thửa số: 24    Tờ bản đồ số: 107
-    Địa chỉ thửa đất: Nà Ruôn, xóm Nà Vai, xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
-    Diện tích: 1.810,0 m2 (Bằng chữ: Một nghìn,tám trăm mười phẩy không mét vuông)
-    Hình thức sử dụng: Riêng
-    Mục đích sử dụng: + Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 500,0 m2
           + Đất trồng cây hàng năm khác: 1.310,0 m2
-    Thời hạn sử dụng: 09/12/2059
-    Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
-    Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU906862 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng cấp ngày 27/08/2020, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS04135. Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận: Chuyển mục đích sử dụng đất diện tích 500,0 m2 từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất sản xuât kinh doanh phi nông nghiệp ngày 31/08/2020.
b.    Tài sản gắn liền với đất: 01 nhà xưởng, 01 nhà ở công nhân, 01 lò sấy.
-    Nhà xưởng:
+ Loại nhà: nhà xây tường gạch, bao tôn, mái lợp tôn
+ Diện tích xây dựng: 500 m2
+ Tổng diện tích sử dụng: 500 m2
+ Kết cấu: Nhà khung chịu lực
-    Nhà ở công nhân:
+. Loại nhà: nhà xây tường gạch, bao tôn, mái lợp tôn
+ Diện tích xây dựng: 200 m2
+ Tổng diện tích sử dụng: 200 m2
+ Kết cấu: Nhà khung chịu lực
-    Lò sấy:
+ Loại nhà: nhà xây tường gạch
+ Diện tích xây dựng: 32 m2
+ Tổng diện tích sử dụng: 32 m2
+ Kết cấu: Nhà khung chịu lực
c.    Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản thế chấp thuộc quyền xử lý của Agribank chi nhánh huyện Thạch An, Cao Bằng.
1.2    Giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước,  bước giá:

Tài sản đấu giá

Tổng giá khởi điểm

(đồng)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng)

Bước giá (đồng)

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Nà Ruôn, xóm Nà Vai, xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

1.865.523.000

500.000

100.000.000

5.000.000

(Tổng giá khởi điểm viết bằng chữ: Một tỷ, tám trăm sáu mươi lăm triệu năm trăm hai mươi ba nghìn đồng./.)

 

Các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/quyền sử dụng, chi phí đăng ký sờ hữu và sử dụng tài sản trúng đấu giá, đăng ký biến động (nếu có) do người mua tài sản chịu trách nhiệm thanh toán theo quy định của pháp luật.
2.    Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
3.    Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
4.    Điều kiện, Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
-    Tố chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng - SN 040, Phô Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
-    Người không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.
-    Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo quy định.
5.    Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính) Từ ngày 20 tháng 09 năm 2022 đến 17 giờ 00 ngày 11 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.
6.    Thời gian xem tài sản (trong giờ hành chính):
-    Đối với người đăng ký tham gia đấu giá đã xác định được vị trí lô đất đấu giá có thể trực tiếp đến xem thực địa;
-    Đối với người đăng ký tham gia đấu giá chưa xác định được vị trí lô đât: Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để xem thực địa trong 02 ngày 10/10/2022 và 11/10/2022.
7.      Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11 tháng 10 năm 2022 đến 17 giờ 00 ngày 13 tháng 10 năm 2022.
Phương thức nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm theo Quy chế đấu giá do Trung tâm ban hành.    
8. Thời gian, địa điêm tô chức cuộc đâu giá và công bô kêt qua:
-    Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 10 năm 2022.
-    Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - SN 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi