Agribank Chi nhánh thành phố Cao Bằng thông báo lựa chọ tổ chức đấu giá tài sản

13/10/2021

1.    Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá:
 Agribank chi nhánh thành phố Cao Bằng
 Địa chỉ: Số 017, Hoàng Đình Giong, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.
2.    Tài sản đấu giá: 
-    Thửa đất số: 143; tờ bản đồ số: 12
-    Diện tích: 111,2 m2 (Bằng chữ: Một trăm mười một phẩy hai mét vuông)
-    Mục đích sử dụng:  Đất ở tại đô thị
-    Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: 111, 2 m2
                                    + Sử dụng chung: 0 m2
-    Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng - Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
- Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 215163 do UBND thị xã Cao bằng (Nay là thành phố Cao Bằng), tỉnh Cao Bằng cấp ngày 11/11/2006; Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H01076.
3. Giá khởi điểm:
Giá khởi điểm của tài sản: 13.364.000.000,đ (Bằng chữ: Mười ba tỷ ba trăm sáu mươi bốn triệu đồng chẵn). Cụ thể:

STT

Tên tài sản

Diện tích/m2

Đơn giá/m2

Giá trị định giá làm tròn (VNĐ)

1

Quyền sử dụng đất ở tại đô thị

111,2

70.000.000

7.784.000.000

2

Nhà xây 7 tầng và vật phụ

744

7.500.000

5.580.000.000

 

Tổng cộng

 

 

13.364.000.000

 4. Tiêu chí lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản:
- Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản tham gia phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
(1) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (Có trụ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, nơi niêm yết thông báo đấu giá, bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đấu giá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng).
(2) Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, đúng theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật chuyên ngành có liên quan đến tài sản đấu giá.
(3) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng; có kinh nghiệm và thời gian hoạt động lâu năm trong lĩnh vực đấu giá trên 10 năm trở lên; có số lượng đấu giá viên đảm bảo cho hoạt động đấu giá, tối thiểu từ 05 đấu giá viên trở lên; số lượng hợp đồng đấu giá thành đối với các loại tài sản nhà nước đấu giá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2020 đến nay tối thiểu từ 15 hợp đồng trở lên).
(4) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định của pháp luật.
(5) Có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
-  Về thù lao dịch vụ đấu giá: Có đề xuất chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định hiện hành.
5. Yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký:
Hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện cuộc bán đấu giá bao gồm:
(1) Đơn đăng ký tham gia tổ chức cuộc đấu giá;
(2) Hồ sơ năng lực (đóng quyển);
(3) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (đóng quyển).
(4) Biểu thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.
6.    Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
-    Thời gian: Trước ngày 18/10/2021
-    Nộp hồ sơ đăng ký tại:  Phòng kế hoạch kinh doanh – Agribank chi nhánh thành phố Cao Bằng, địa chỉ: Số 017, Hoàng Đình Giong, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
-    Chi tiết liên hệ:  Phòng kế hoạch kinh doanh – Agribank chi nhánh thành phố Cao Bằng, địa chỉ: Số 017, Hoàng Đình Giong, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Điện thoại: 02063.953.345; Người quản lý khoản vay - Agribank chi nhánh thành phố Cao Bằng, số điện thoại: 0972.503.277.
 

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi